VŠB - TUO Platforma nových technologií CPIT - TL3, Ostrava - Poruba

Soutěže: Stavba roku 2020
Zkráceně: VŠB - TUO Platforma nových technologií CPIT - TL3, Ostrava - Poruba
Ulice: 17. listopadu 2172/15
Město: Ostrava - Poruba
Kraj: Moravskoslezský

Popis objektu:

Celá stavba se skládá ze tří kubusů, které se vzájemně prolínají. Každý kubus má jiný počet podlaží. Východní jednopodlažní kubus je o rozměrech 11,5x21,3m s proměnlivou světlou výškou 3,7 a 4,3m. Západní kubus je třípodlažní o rozměrech 17,75x21,25m, kde 3.podlaží ustupuje a jeho rozměry jsou již jen 12,7x13,05m. Střední - vstupní část je hmota čtyřpodlažní s jedním podzemním a třemi nadzemními podlažími. Půdorysný tvar střední hmoty je také obdélník s rozměry 12,33x18,36m. 3.NP je rovněž ustupující o rozměrech 6,95x12,68m. Na jednopodlažní východní blok navazuje ještě nízká hmota trafostanice a kryté stání pro 2 elektromobily a 2 stání pro ZTP. Fasáda objektu je provedena částečně s povrchovou úpravou plastické / reliéfní omítky v barvě bílé. Optické kompoziční členění hmoty je docíleno navržením velkých okenních otvorů s okenicemi a eloprosklenou východní fasádou schodišťového jádra. Plochá, jednoplášťová střecha je provozně pochozí, osazená alternativními zdroji energie.

1.PP je pouze pod části středního kubusu, nachází se zde komunikační prostor (schodiště s výtahem) a technické místnosti objektu.

1.NP – hlavní vstup do objektu je z jihozápadu ve střední části. Přes zádveří vstupujeme do foyer, rozptylového prostoru pro studenty, na které navazuje uzavíratelný prostor sloužící jako posluchárna nebo mimo výuku jako další rozptylové prostor studentů. Posluchárna je prostorově koncipovaná jako divadelní schodiště, se sedáky na jednotlivých stupních. Pod schodištěm je šatna, resp. prostor pro odkládání svršků studentů. V zadní části tohoto kubusu se nachází komunikační prostor propojující ostatní podlaží vertikálně, tzn. schodiště spolu s výtahem a dále sociální zázemí. Z foyer můžeme vstoupit také do západní části objektu, kde se nachází laboratoře provozního celku SMART FACTORY. Z komunikační chodby za foyer je přístup i do východní části objektu, kde se nachází laboratoře a technická místnost AES (automobilové elektronické systémy a elektromobilita). Tato laboratoř je rovněž přístupná z exteriéru přes dvoje garážová sekční vrata a vstupní dveře ve vratech. Na část AES na východní straně navazuje technická místnost pro trafostanici a měření, která je přístupná pouze z exteriéru. Ze severovýchodu, mezi střední a východní částí objektu je umístěn vedlejší vstup do objektu, bezbariérově přístupný chodníkem od zastřešených parkovacích míst pro ZTP.

2.NP je přístupné po schodišti nebo výtahem z 1.NP střední části. Ve střední části je umístěno sociální zařízení v identické poloze jako v 1.NP, prostor posluchárny a částečně foyer má výšku přes dvě podlaží, zbytek 2NP je tedy přístupný přes komunikační galerii. Z galerie je umožněn vstup na střechu východní části. Z komunikační galerie, chodby, je dále umožněn přístup do západní části objektu laboratoře SMART FACTORY a HOME CARE (laboratoř biomedicíny simulovaná jako byt a velín). Dispozičně nad hlavním vstupem a zázemím posluchárny v přízemí se nachází další technické zázemí.

3.NP je přístupné po schodišti nebo výtahem z 1.NP střední části. Ve střední části je umístěno sociální zařízení v identické poloze jako v 1. a 2.NP. Spojovacím proskleným koridorem lze vstoupit do laboratoře Biomedicíny – prostoru simulovaného jako bezbariérový byt pro klienty HOME CARE. Prostor této laboratoře je dispozičně téměř stejný jako v 2.NP.

Konstrukčně je objekt proveden jako kombinace stěnového systému s železobetonovým skeletem. Obvodové a vnitřní nosné stěnové konstrukce jsou z keramického zdiva. Svislé sloupy s hlavicemi a průvlaky vynášející stropní desky jsou železobetonové monolitické.

Typologický druh stavby: Stavby pro vzdělávání, vědu a výzkum (školy, laboratoře, školky)
Kategorie: Novostavba
BIM: Ne
Autor: David Kotek / PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.
Projektant: PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.
Dodavatel: Ridera Stavební a.s.
Spoluautor: Zuzana Sýkorová, Petra Paciorková, Jan Pokorný
Přihlašovatel: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Investor: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Plány: Zobrazit více plánů
SITUACE
1.PP
1.NP
2.NP
3.NP
ŘEZY
Další soubory: PENB
Články: