16. Sportoviště Kamechy, Brno-Bystrc

Soutěže: Stavba roku 2020
Zkráceně: Sportoviště Kamechy, Brno-Bystrc
Ulice: ul. Říčanská
Město: Brno - Bystrc
Kraj: Jihomoravský
Počet hlasů: 179

Popis objektu:

Sportoviště Kamechy se nachází v severozápadní části Brna, v městské části Brno Bystrc, v lokalitě Kamechy a vzniklo ve vnitrobloku ulic Říčanská a Teyschlova. V přilehlých obytných souborech je vysoká koncentrace obyvatel, což vytváří dobré předpoklady pro široké užívání areálu veřejností. Oplocený areál je určen všem věkovým skupinám od malých dětí s dozorem rodičů, školákům, dětem v dorosteneckém věku i dospělým a na sportovních plochách lze provozovat i výkonnostní sport.
Areál je řešen jako bezbariérový, takže umožňuje užívání i imobilními osobami. Bezproblémový provoz je zajištěn trvalou přítomností správce areálu.
Páteř areálu vytváří asfaltová inline dráha, okolo které jsou rozmístěny jednotlivé herní a sportovní plochy. V areálu jsou umístěna dětská hřiště, lezecká stěna, mlhoviště, zemní trampolíny, workout, parkour, relaxační plocha se zastíněním a multifunkční klecové sportoviště pro fotbal, basket a volejbal. Plochy hřišť a sportovišť tvoří povrch z lité gumy – EPDM v přírodních odstínech. Vše je propojeno mlatovými cestami a doplněno místy pro odpočinek a posezení z dubových hranolů. Herní plochy jsou vybaveny kvalitními prvky s převážně kovovou konstrukcí a dotaženými do propracovaného detailu.
Bezbariérové hygienické zázemí je umístěno v objektu správce areálu.
Celý areál je doplněn sadovými úpravami s využitím stávajících přírodních nerovností a s využitím druhů a kultivarů rostlin s vazbou na místní podmínky. Sportovní a herní prostory jsou zasazeny do systému přírodě blízkých vegetačních společenstev tak, aby celý areál se stal komplexním prostorem-krajinou s příznivým mikroklimatem pro trávení volného času v moderním přírodním městském prostředí.
Zejména za příznivých klimatických podmínek se sejde současně na sportovišti i 250 sportovců a během dne se zde vystřídají stovky zájemců. Akce má velký ohlas u bystrcké veřejnosti.

Typologický druh stavby: Stavby pro tělovýchovu a sport (tělocvičny, hřiště, stadiony, plavecké bazény)
Kategorie: Novostavba
BIM: Ne
Autor: Vít Vencour
Projektant: Atelier WIK, s.r.o.
Dodavatel: FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby, a. s
Spoluautor: Anna Petříková
Přihlašovatel: Statutární město Brno, Městská část Brno-Bystrc
Investor: Statutární město Brno, Městská část Brno-Bystrc
Plány:
SITUACE - širší vztahy
SITUACE
Náhledy
Další soubory: Popis řešení stavby
Články: