Seniorské bydlení, budova C, Zámek Paskov

Soutěže: Stavba roku 2020
Zkráceně: Seniorské bydlení, budova C, Zámek Paskov
Ulice: Nádražní č.p. 1
Město: Paskov
Kraj: Moravskoslezský

Popis objektu:

Předmětem díla bylo provedení stavebních úprav, dostaveb a nástavby objektu C Zámku Paskov, rekonstrukce stávajících a zřízení přípojek inženýrských sítí a technické infrastruktury, provedení terénních a sadových úprav včetně vybudování odstavného parkoviště a obslužné komunikace, demolice stávajících přístřešků staveb a retenční nádrže. Vlastní objekt se skládal ze tří objektů SO-01, SO-02 a SO-03. Objekt SO-01 je původní nejstarší částí z dotčených staveb. Jedná se o tří podlažní stavbu obdélníkového půdorysného tvaru s valbovou střechou s mansardou. Objekt SO-02 navazuje na SO-01, jedná se o původní dvoupodlažní objekt zhruba obdélníkového půdorysného tvaru, který byl v rámci stavby Seniorského bydlení vyvýšen o jedno podlaží (ze dvou na tři), střecha je provedena jako plochá. Nově byl vybudován objekt SO-03 na místě stávajícího spojovacího traktu mezi budovou SO-01 a dalším křídlem zámku. Nový objekt je proveden jako jednopatrová budova zhruba obdélníkového půdorysného tvaru s plochou střechou.

Stavební úpravy krom výše uvedeného zahrnovaly bourání nových prostupů v nosných stěnách, bourání stávajících sloupů, stěn, příček a stropů apod. Bylo také vybouráno stávající schodiště v objektu SO-01 a vybudováno nové vnitřní schodiště a výtah. K objektu SO-02 bylo vystavěno nové venkovní evakuační schodiště. Dispoziční řešení celkově podléhalo stávající dispozici a vybudování bytů pro seniory.

Součástí prací bylo provedení nových přípojek inženýrských sítí a napojení stávajících přípojek inženýrských sítí, sadové a terénní úpravy a nové zpevněné plochy včetně zbudování parkoviště pro odstavení potřebného počtu osobních vozidel včetně vybudování obslužné komunikace k budově C.

Stavba nově slouží jako bytový dům pro seniorské bydlení s 25 malometrážními sociálními byty o plošné výměře cca od 22 – 50 m2. Konkrétně se jedná o 7 bytových jednotek typu 2+KK a 18 bytových jednotek typu 1+KK, doplněné o denní místnost pro pečovatelskou službu. Dva byty jsou pro užívání osob imobilních. Jedná se o jeden byt v 1. NP a ve 2. NP. Každý byt má předsíň, koupelnu s integrovanou toaletou a obývací pokoj s malou kuchyňskou linkou. Některé byty mají navíc ložnici, případně navazující niku prostor pro případné umístění lůžka. Jednotlivé byty jsou přístupné novým centrálním schodištěm a lůžkovým výtahem. Chodba v každém patře místy rozšířená o haly a chodby, pak umožňuje přístup do jednotlivých bytů.

Typologický druh stavby:
Kategorie:
BIM: Ne
Autor: Dita Nováková
Projektant: ATELIER SIMONA – projekce a inženýrská činnost, s.r.o.
Dodavatel: Ridera Stavební a.s.
Přihlašovatel: Ridera Stavební a.s.
Investor: Město Paskov
Plány:
Další soubory:
Články: