Společenský sál v Pivovaru Kocour - konverze, Varnsdorf

Soutěže: Stavba roku 2020
Zkráceně: Společenský sál v Pivovaru Kocour - konverze, Varnsdorf
Ulice: Rumburská 1920
Město: Varnsdorf
Kraj: Ústecký

Popis objektu:

HLAVNÍ IDEOU ŘEŠENÍ JE REHABILITACE TECHNICKÉ PAMÁTKY – OBJEKTU KERAMIČKY Z ROKU 1912 - A JEJÍ PŘEDSTAVENÍ V NOVÉ TECHNICKÉ A PROVOZNÍ FUNKCI.

Předmětem stavby je konverze prostorů v objektu bývalé keramičky na společenský sál s ubytovací kapacitou.

V původním nevyužitém prostoru v přízemí objektu, původně sloužícímu k umístění keramických pecí a následně pro skladování zboží, se nacházela dvojice poškozených H sloupů - volný prostor nového společenského sálu pro cca 250 osob vznikl odstraněním H sloupů a vynesením navazujících konstrukcí táhly. Prostor nového sálu je dvoupodlažní s vloženou galerií, tanečním parketem, prostorem pro hudební produkci a přednášky, se společenským, hygienickým a technickým zázemím malého pivovaru.

Sál je přístupný přes předsálí, kterým v patře prochází ocelová lávka ze sklobetonových tvárnic se světelnou rampou, osvětlující stěnu z lahví s logem Kocoura, vítající příchozí.

Předsálí je provozně propojeno s pivovarskou restaurací. Interiér sálu je materiálově navržen v industriální atmosféře - betonové konstrukce jsou doplněny černým železem galerií, zábradlí z drátěných sítí, schodiště s perforovaným logem Kocoura. Podlaha je tvořena spárořezem ze šamotových cihel, hlazeným betonem a dubovým parketem, na galeriích ze slzičkového a hladkého plechu. V řešeném prostoru je umístěna dvojice barů s rozdílnou atmosférou – výčep je akcentovaný nekonečným polem ječmene, horní bar je digitálním displejem z pivních lahví s výhledem do pivovarské spilky. Podhledy barů tvoří zavěšené pivní tácky místního piva. Sál je vybaven zcela novým volným interiérem, doplněn orientačním systémem s motivem industriální žlutočerné šrafy.

Prostor sálu je osvětlen fabrickými okny a továrními svítidly, hlavní osvětlení sálu je zajištěno repasovanými továrními svítidly, zavěšenými ze stropu. Svítidla byla doplněna o hlavní zdroje světla dle požadavků na osvětlení prostor a o doplňkové zdroje – světelné kruhy pro intimní osvětlení (dle vzoru řady E46). Prostory pro sezení hostů jsou nasvětleny světelnými rampami s flexibilně uspořádanými svítidly. LED pásky doplňují schodiště, výčep a horní bar.

UBYTOVÁNÍ
Jedná se o vestavba pensionu do 3NP objektu pivovaru. Koncept řešení se opírá o vestavbu kontrastních boxů do existujících prostor původního skladu v podkroví keramičky. Vložené boxy nově organizují podkrovní prostory, definují společná prostranství a hotelové pokoje. Vložené boxy respektují stávající stavební strukturu objektu, vstupují v dialog s existující dřevěnou konstrukcí krovu a střeše dominujícími světlíky, v bílé barvě boxy plují po rezavé podlaze. Stávající sloupy krovu jsou ponechány v prostoru jako jakési sochy-objekty: jsou umístěny ve společném prostoru a vedle stěn v pokojích, stojí samostatně v interiéru některých koupelen. Společnému střednímu komunikačnímu prostoru dominuje oknem zarámovaný výhled na tovární komín a ocelové schodiště. Materiálové řešení odkazuje na industriální atmosféru místa – obvodové stěny budovy jsou tvořeny cihelným zdivem, podlaha celého prostoru je řešena v barevném odstínu rzi, stěny v betonové šedé, přístupové schodiště s povrchem ze slzičkových plechů, vstupní část objektu pak v cortenovém plechu a dlažbě z původních keramických cihel. Interiér pokojů je jednoduchý s atypickým dřevěným nábytkem, boxy koupelen jsou s důsledně bílým interiérem a dřevěnými umyvadlovými deskami, někde dřevěným sloupem. Součástí návrhu je orientační systém, koncept označení pokojů se opírá a sortiment v pivovaru vyráběných piv, každý pokoj má název a číslo odpovídající typu a stupni piva, doplněný o jeho charakteristiku.

 

 

Typologický druh stavby:
Kategorie:
BIM: Ne
Autor: Petr Šikola, Václav Dvořák, Jan Černoch, Kristýna Bednářová
Projektant: DOMYJINAK architekti; KŘÍSTEK, TRČKA A SPOL. / statické řešení
Dodavatel: Josef Šusta + Stavební firma HOBST, a.s.
Přihlašovatel: DOMYJINAK architekti
Investor: Josef Šusta
Plány:
Další soubory:
Články: