CENTRUM STROMOVKA, Praha 7

Soutěže: Stavba roku 2020
Zkráceně: CENTRUM STROMOVKA, Praha 7
Ulice: Veletržní 1623/24
Město: Praha 7
Kraj: hl. m. Praha

Popis objektu:

Polyfunkční objekt Centra Stromovka leží v těžišti významné pražské městské části Holešovice mezi ulicemi Veletržní, Strojnická, U Studánky a Dukelských hrdinů. Ve své jihovýchodní části navazuje Centrum Stromovka na blokovou zástavbu typickou pro toto území a na blízký Veletržní palác, dnes Národní galerii. Severní část pozemku sousedí se starým holešovickým hřbitovem, na který navazuje park Stromovka. Ve východní části komunikuje s areálem bývalého Parkhotelu a ze západu s historickým objektem Sokolovny.

Na pozemek přibližně lichoběžníkového tvaru je situován dům, jehož hmota je vizuálně rozdělena na dva bloky. V ose dělení, která navazuje na ulici Františka Křižíka, je situován vstup z ulice Veletržní. Hlavní vstup do centra je z ulice U Studánky, kde dlážděný prostor před vchodem vytváří malou piazzettu s venkovním sezením kavárny. Systém vnitřních pasáží umožňuje přímé propojení ulic Veletržní a Strojnické. Vjezd do podzemních garáží je možný z ulic Strojnické a Veletržní, zásobování centra je z ulice Strojnické.

Multifunkční objekt má čtyři podzemní a čtyři nadzemní patra. V podzemních patrech je navrženo parkování, obchodní plocha je v 1PP a v 1NP. 2NP obsahuje mix obchodních, volnočasových a stravovacích ploch. Ve 3NP a 4NP jsou kanceláře s venkovními terasami a zelenou střechou.

Hlavní plochy fasád jsou členěny pravidelným rastrem prosklených oken a výkladců. Městotvorný charakter fasád je podpořen i navrhovaným materiálovým řešením. Na fasádě je použit světlý kámen, v méně exponovaných částech je doplněn omítkou podobného odstínu. V ose dělení na dva bloky je celoskleněná fasáda s pevnými, horizontálními žaluziemi.

Podél ulice Veletržní je navržen prosklený parter s průhledem do obchodů, kromě hlavních vstupů do obchodních pasáží a kancelářské části tato fasáda obsahuje i vstupy do jednotlivých obchodních jednotek. Chodník je zde doplněn stromořadím a podél fasády jsou lokálně umístěny trvalkové záhony.

 

Typologický druh stavby:
Kategorie:
BIM: Ne
Autor: SIAL architekti a inženýři spol. s r.o. Liberec
Projektant: SIAL architekti a inženýři spol. s r.o. Liberec; RÜPIK s.r.o.; Chapman Taylor s.r.o.
Dodavatel: GEMO a.s.
Přihlašovatel: GEMO a.s.
Investor: Holešovický Trojúhelník a.s. (člen skupiny LORDSHIP)
Plány:
Další soubory:
Články: