Cyklostezka Hradec Králové - Pardubice: Stezka mechu a perníku - trasa přes slepé rameno

Soutěže: Stavba roku 2020
Zkráceně: Cyklostezka Hradec Králové - Pardubice: Stezka mechu a perníku - trasa přes slepé rameno
Ulice:
Město: Vysoká nad Labem
Kraj: Královéhradecký

Popis objektu:

Řešená stavba prochází téměř nezastavěným územím mezi Hradcem Králové a Vysokou nad Labem. Cyklostezka je vedena po levém břehu řeky Labe, sloužíc pro rekreační jízdy obyvatel tak i pro občasný pojezd správce toku Labe. Trasa začíná na jižním konci ulice K Labi v Hradci Králové – Třebši, končíc napojením na silnici III/29813. Celkové délka navržené cyklostezky je 4,211 km, připojení obce Vysoká nad Labem na silnici III/29813 je v délce 0,79 km. Šířkové uspořádání trasy se skládá z pruhu pro cyklisty a chodce šířky 3,0 m a nezpevněné krajnice 2x0,5 m, celkem tedy 4,0 m. Trasa obsahuje lávku přes slepé rameno Jesípek km 1,368 v celkové délce mostu 76,57 m (přemostění 49,88 m) a most přes potok Biřička km 2,530 v celkové délce mostu 8,4 m (přemostění 2,0 m).

Typologický druh stavby:
Kategorie:
BIM: Ne
Projektant: TRANSCONSULT s.r.o.
Dodavatel: M - Silnice a.s.
Přihlašovatel: M - Silnice a.s.
Investor: Svazek obcí Hradubická Labská
Plány:
Další soubory:
Články: