Rekonstrukce mostu ev. č. 35816-1 Bítovany

Soutěže: Stavba roku 2020
Zkráceně: Rekonstrukce mostu ev. č. 35816-1 Bítovany
Ulice:
Město: Bítovany
Kraj: Pardubický

Popis objektu:

Rekonstrukce stávající mostu, který byl kompletně odstraněn – nosná konstrukce a spodní stavba. Novostavba mostního objektu, kde nosná konstrukce nového mostu je řešena jako ocelobetonová rámová s monolitickou spřaženou deskou - provedení mostního objektu z 6 svařovaných ocelových I nosníků o výšce 1,15 m a délce 20 m, spřažených železobetonovou deskou o tloušťce 0,375 m. Založení mostu je hlubinné na vrtaných VP pilotách. Mostní objekt řeší přemostění vodoteče Ležák v intravilánu obce Bítovany. Dále byla v rámci zakázky zrealizována železobetonová opěrná zeď v délce 30 m, realizace veřejného osvětlení (včetně osvětlení integrovaného ve sloupcích zábradlí), chodníky a komunikace. Na stavbě bylo provedeno 898 m2 živičných ploch – obsahovalo odfrézování stávajících živičných vrstev, odtěžení stávajících konstrukčních vrstev a zhotovení nových konstrukčních a živičných vrstev komunikace.

Typologický druh stavby:
Kategorie:
BIM: Ne
Projektant: Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb CZ a.s.
Dodavatel: SPOLEČNOST M - SILNICE a IDS, Rekonstrukce mostu Bítovany / M - SILNICE a.s., IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
Přihlašovatel: M - Silnice a.s.
Investor: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Plány:
Další soubory:
Články: