Revitalizace ramene drobného vodního toku v Chrudimi

Soutěže: Stavba roku 2020
Zkráceně: Revitalizace ramene drobného vodního toku v Chrudimi
Ulice: park Střelnice
Město: Chrudim
Kraj: Pardubický

Popis objektu:

S oživením toku se voda vrací do města, blíže lidem; až na dotek. S čistou a prostupnou vodou se obnovuje domov vodních organismů.

Říční náhon obtékající přírodní památku Ptačí ostrovy byl po mnoho let mělkou, sedimenty zanesenou a silně páchnoucí strouhou, jež odrazovala od trávení času v dříve velmi oblíbeném městském parku přírodního charakteru.

Všechny úpravy toku vycházely z moderního pojetí funkčního propojení vodních prvků a zeleně v prostředí měst, aby zde podpořily rekreační a volnočasové aktivity veřejnosti. To vše při zachování podmínek daných v plánu péče o přírodní památku. Přirozenou funkci krajiny a stanovištní diverzitu podpořily terénní úpravy břehů i koryta, cílové druhy rostlin a živočichů nacházejí nová útočiště, jako jsou jesepy, tůně, brody. Při nízkých průtocích mohou lidé vstupovat přímo do koryta toku a obdivovat obnovenou biologickou rozmanitost. Až k hladině je přivádějí citlivě zakomponované břehové vstupy a kamenné šlapáky.

Typologický druh stavby:
Kategorie:
BIM: Ne
Autor: Jan Zapletal, Jaroslav Lohniský, Miloslav Šindlar, Martin Soiudek
Projektant: ŠINDLAR s.r.o.; Vodárenská společnost Chrudim, a.s.
Dodavatel: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o.
Přihlašovatel: Město Chrudim
Investor: Město Chrudim
Plány:
Další soubory:
Články: