TELEHOUSE, přístavba a nástavba automatické telefonní ústředny, Praha

Soutěže: Stavba roku 2020
Zkráceně: TELEHOUSE, přístavba a nástavba automatické telefonní ústředny, Praha
Ulice: Generála Píky 26
Město: Praha 6
Kraj: hl. m. Praha

Popis objektu:

Objekt Telehouse ze všech stran dotvořil veřejné prostranství města, které u původního objektu téměř neexistovalo. Nové okolí budovy již se stalo součástí města. Z jižní stany byl vybudován chodník v parametrech ulice Generála Píky, z východní strany u podloubí je zrealizován uliční prostor se stromořadím s návštěvními parkovacími stáními, severní prostranství tvoří park, kterým je zachovám průchod do ulice Gymnasijní, kde podél západní fasády proběhla příprava na budoucí vybudování městské komunikace.

Hlavní otázkou při navrhování nosné konstrukce byl vztah původní ponechávané konstrukce a k tomu nové navazující.  Zvolené řešení pracuje s nosným pláštěm po obvodu budovy a lehkými stropními konstrukcemi ze spirollů a střechou z oceli.

Řešení: Konstrukce spodní stavby je ŽB monolitická konstrukce založená na pilotech, konstrukce horní stavby je kombinace ŽB monolitické a montované prefa konstrukce, s ocelovou střešní konstrukcí. Opláštění je kombinace lehkého obvodového pláště a KZS se skleněnou mozaikou. Střešní plášť je uvažován jako nepochozí, s pojistnou izolací.

V úrovni DPS je zpracován kompletní projekt v BIM.

Typologický druh stavby:
Kategorie:
BIM: Ne
Autor: Schindler Seko architekti s.r.o.
Projektant: Schindler Seko architekti s.r.o.
Dodavatel: SYNER, s.r.o.
Přihlašovatel: SYNER, s.r.o.
Investor: GP 26 a.s.
Plány:
Další soubory:
Články: