Přístřešek s veřejnou chlebovou pecí Cheb

Soutěže: Stavba roku 2020
Zkráceně: Přístřešek s veřejnou chlebovou pecí Cheb
Ulice: Májová ulice
Město: Cheb
Kraj: Karlovarský

Popis objektu:

Veřejná stavba, vznikající ve veřejném prostoru za přímé účasti a zapojení veřejnosti, podle historických vzorů, tradičními historickými řemeslnými postupy, s použitím obnovitelných tradičních přírodních materiálů z místních zdrojů, sloužící k občanskému setkávání se společným pečením chleba.

Stavba při svém vzniku propojila řadu lidí z různých profesí a odborností, jak přímo z Chebu, tak i ze vzdálenějších koutů naší republiky.  Ti nasměrovali své úsilí k základním myšlenkám stavby. Dokázali opakovaně vytvořit tým, v němž každý hrál svou důležitou roli, obohacoval sebe a obohacoval ostatní. Tým, jehož úkolem byla drobná stavba, která se ale stala dobrou zkouškou i pro možné větší úkoly podobného charakteru, které jsou v Chebu naplánovány.

Environmentální aspekt stavby je nepochybně jedním z jejich rodových znaků. Stavba je v drtivé většině postavena z přírodních materiálů získaných z obnovitelných zdrojů, které jsou velmi šetrné k životnímu prostředí a dají se bez problémů opakovaně použít ke svému primárnímu účelu, nebo racionálně zužitkovat náhradním způsobem. Dřevo, pálená hlína, kámen, pálené vápno, písek, voda, sklo a v malé míře železo. Energeticky náročnější je určitě vypálení hliněných cihel a tašek, skla či kovu nebo pálení vápna, a je nutno přiznat, že při tom vznikají exhalace unikající do ovzduší, ale vápenná omítka je pak zase aspoň z části pohlcuje zpět při svém procesu karbonatace.  Oproti tomu krov a jeho výroba mohou být vzorovou ukázkou dnešní realizace stavební konstrukce bez nezbytné účasti větší mechanizace a energeticky náročných strojů. Z čistě přírodního obnovitelného materiálu ho dokáže vlastní silou vyrobit a vztyčit skupinka několika tesařů, pracujících pouze s několika sekerami, po kterých zůstane vedle postavené konstrukce jen hromada odštěpků na topení. Cihly jsou druhotně použité ze starších bouraných staveb v Chebu. Část z nich jsou ostře pálené kvalitní cihly z Hartovy cihelny ve Starém Hrozňatově. Anton Hart, zachránce poutního místa Maria Loreto a čestný občan města Chebu, věnoval v roce 2005 městu finanční dar, který se stal základním jměním nově založeného nadačního fondu Historický Cheb. Historie se tak uzavírá. Bobrovky pocházejí z bytových domů stavěných za druhé světové války pro zaměstnance chebského letiště.

Procesy vzniku jednotlivých částí stavby byly využity pro veřejnou ukázku historických stavebních řemesel, včetně zapojení komponovaných výukových programů pro děti i jejich rodiče. Praktickou formou tak bylo prezentováno historické kulturní dědictví zachované v Chebu, a podpořeno vytvoření odpovědného vztahu dnešních obyvatel k historii svého města a k dědictví jejich předků, těžce narušené zejména událostmi druhé světové války.

Určitým vzorem a ukázkou možností jak lze i v dnešních podmínkách zopakovat přesnou materiálovou a technologickou stavbu podle historických vzorů, je stavba pro památkovou péči a ochranu památek v Chebu a okolí. Praktická ukázka, kterou si může dojít kdokoliv přímo prohlédnout, ohmatat a získat k ní důležité informace, je nejlepším argumentem pro často velmi obtížná jednání při obnově historických památek.

Typologický druh stavby:
Kategorie:
BIM: Ne
Autor: Petr Růžička, Michal Panáček, Jaroslav Závacký
Projektant: Ing. Filip Chmel; Ing. arch. Petr Kopecký; Petr Růžička; Ing. Josef Král
Dodavatel: Sdružení firem a fyzických osob / KLEMPEX Vacek s.r.o., Petr Růžička, Jaroslav Závacký - Kamnářství, Filip Trunečka
Přihlašovatel: Nadační fond Historický Cheb
Investor: Nadační fond Historický Cheb
Plány:
Další soubory:
Články: