Mateřská škola Zvole

Soutěže: Stavba roku 2020
Zkráceně: Mateřská škola Zvole
Ulice: Příčná / Na vyhlídce
Město: Zvole
Kraj: Středočeský

Popis objektu:

Stávající budova mateřské školy již neodpovídala požadavkům z hlediska kapacity, technického stavu a vybavení, proto byl v roce 2008 zpracován návrh nové budovy a po získání finančních zdrojů v roce 2018 byla zahájena výstavba nové budovy. Nově navržená budova využívá stávající svažitost terénu, je třípodlažní, kde jedno podlaží s velkokapacitní kuchyní a technickým zázemím je řešeno jako suterénní a zbylá dvě podlaží jsou řešena jako nadzemní, kde jsou situovány dětské třídy, šatny, sociální zázemí, ředitelna a zázemí učitelů. Nadzemní podlaží jsou propojena centrální aulou s dominantním, prostorným a samonosným schodištěm a tento architektonický záměr vytváří vnitřní prostorný a zároveň vzdušný prvek s napojením venkovní terasu, prostor zahrady a jednotlivé třídy. Vizuálně je budova s ohledem na svou velikost, vzhledem ke stávající zástavbě, materiálově a barevně členěna na menší celky, jenž opticky budovy zmenšují a vytváří tak sice dominantní, ale vhodnou stavbu s ohledem na okolí. Jednotlivé třídy jsou barevně odlišeny a to včetně sociálního zázemí. Kontrast vůči stávající zástavbě vytváří citlivý soulad moderní architektury s okolím. S ohledem na ekologii byla navržena kaskáda tepelných čerpadel pro vytápění a ohřev TUV a zároveň jsou srážkové vody akumulovány a využívány pro závlahu zahrady. Nově navržená velkokapacitní kuchyně zajišťuje jídlo nejen pro účel mateřské školy, ale i pro stávající základní školu a výdej obědů pro seniory. Celková kapacita mateřské školy je 112 dětí.

Typologický druh stavby:
Kategorie:
BIM: Ne
Autor: Ladislav Ježdík
Projektant: Studio Degree s.r.o.
Dodavatel: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
Přihlašovatel: Obec Zvole
Investor: Obec Zvole
Plány:
Další soubory:
Články: