Kellerův mlýn City Park Znojmo

Soutěže: Stavba roku 2020
Zkráceně: Kellerův mlýn City Park Znojmo
Ulice: Žižkovo náměstí 3925/1
Město: Znojmo
Kraj: Jihomoravský

Popis objektu:

Původní areál mlýna je jedním z mála dochovaných industriálních objektů v těsné blízkosti centra města Znojma. Proto architekt spolu s investorem upřednostnili náročnější formu rekonverze a revitalizace areálu na polyfunkční objekt s převahou bydlení, před snazší variantou demolice a novostavby. V průběhu přípravy stavby i její realizace tak bylo třeba se vypořádat s problémy vyplývajícími z původní konstrukční a prostorové koncepce objektů.

Prostorová kompozice areálu zachovává dominantní vertikálu původní věže sila, polohu a hmotu ostatních objektů (malé a velké sýpky). Nádvoří mezi objekty poskytují dostatek prostoru pro bezpečný pohyb pěších i pro odstavení vozidel bydlících. Architektonická koncepce je založena na čitelném doplnění původních staveb o nové současné vrstvy moderních konstrukcí a materiálů. Nad velkou sýpkou je zrealizována střešní nástavba ustoupeného podlaží s terasami. Parter je do dvorní části i do ulice otevřen prosklenými plochami a je využit pro občanskou vybavenost. Do úzké vertikály věže původního sila je vestavěn mezonetový vícepodlažní byt, který těží z výjimečných výhledů na město a okolní střešní krajinu. Dispozičně tak dům nabízí pestrou skladbu velikostí bytů, občanskou vybavenost i nadstandardní zázemí vzhledem k centrální městské poloze. To je také předpokladem pro vznik kvalitních a zdravých sociálních vazeb a pro kvalitní ovlivnění okolní zástavby.

 

Typologický druh stavby:
Kategorie:
BIM: Ne
Autor: Atelier GNS s.r.o.
Projektant: Atelier GNS s.r.o.
Dodavatel: S-A-S STAVBY spol. s r.o.
Přihlašovatel: S-A-S STAVBY spol. s r.o.
Investor: S-A-S STAVBY spol. s r.o.
Plány:
Další soubory:
Články: