Rekonstrukce Staré vodárny v Nebušicích na komunitní centrum městské části

Soutěže: Stavba roku 2020
Zkráceně: Rekonstrukce Staré vodárny v Nebušicích na komunitní centrum městské části
Ulice: K vodárně 327
Město: Praha 6
Kraj: hl. m. Praha

Popis objektu:

Stará vodárna v Nebušicích se nachází na jižní straně údolí, nedaleko středu obce, při cestě od kostela ke hřbitovu, místo je výjimečné i pohledově exponované. Stavba byla zahájena na jaře roku 2018 a byla dokončena v září 2019.

Rekonstrukce Staré vodárny z 20 a 30 tet 20. století je řešena na principech zachovávající původní hodnoty a specifičnosti domu. Ke stavbě je přistupováno jako k technické památce. V přízemí jsou umístěny společenské prostory obce a nové hygienické zázemí, v patře byt a v podkroví klubovna. Pestrost využití a zajištění života v domě non-stop bylo cílem.

Vnitřní prostory přízemí (bývalá vodárna, dílna) jsou specifické svým tvarem, výškou a úpravou oken. Proto jsou ponechány celistvé, hygienické zázemí a sklady jsou umístěny v dostavbě rozšiřující půdorys na úrovni přízemí směrem do svahu - pohledově skrytě a také mimo záplavové území potoka. Komunikačnímu prostoru dostavby je přisouzena zvláštní pozornost - chodba je téměř celá napojena na stopní světlík - je vytvořena, v tomto skrytém místě až nečekaná atmosféra plná přírodního světla (přestože jsme zapuštěni do svahu). Atmosféru prostoru je možné nastavitelnými okenicemi ve dveřích případně vpouštět i do sálu.

Dům je očištěn od nevhodných pozdějších zásahů a nové prvky jsou řešeny tak, aby s původní stavbou působily harmonicky.

Z vyšších podlaží vodárny se nabízejí krásné výhledy do údolí a ke kostelu, proto je pro návštěvníky a obyvatele domu novým řešením zpřístupněna bývalá trafostanice, je koncipovaná jako rozhledna a plochá střecha na jižní straně domu je upravena na terasu. Do vertikálního prostoru trafostanice - rozhledny jsou navrženy hlavní schody stavby. Ve věži (býv. trafostanici) jsou proražena slepá okna, přes která se i v exteriéru propisují nové vřetenové schody. Pro využití věže byla záměrně hledána funkce, která je v souladu s její vnější vertikální formou - osazení schodů, rozhledna. Schody jsou navrženy jako vřetenové na plynulé spirále. Jsou provedeny bez podstupnic, konstrukce co nejsubtilnější, aby byly průzračné a prostupovalo jimi světlo.

V rámci rekonstrukce byly provedeny nové pohodlnější schody v ulici K Vodárně.

Typologický druh stavby:
Kategorie:
BIM: Ne
Autor: Jiří Poláček, Marie Mejstříková
Projektant: ATELIER POLÁČEK; YESTA statická kancelář
Dodavatel: KONSIT a.s.
Spoluautor: Jiří Mach, Michaela Taušová
Přihlašovatel: KONSIT a.s.
Investor: Městská část Praha – Nebušice
Plány:
Další soubory:
Články: