66. Přestupní terminál Český Krumlov

Soutěže: Stavba roku 2020
Zkráceně: Přestupní terminál Český Krumlov
Ulice: křížení Objížďkové a Nemocniční ulice
Město: Český Krumlov
Kraj: Jihočeský
Počet hlasů: 27

Popis objektu:

Záměrem stavby byla revitalizace stávajícího autobusového nádraží, především pak zvýšení komfortu pro cestující a doplnění dalších druhů dopravy (městská hromadná doprava, automobilová doprava v klidu, cyklistická doprava, přístup pěších). Vhodným dispozičním řešením bylo dosaženo eliminace ploch pro autobusovou dopravu, na úkor které byla vytvořena nová parkovací plocha a zároveň byl zachován (s rezervou) potřebný počet odjezdových stání. Cílem bylo vytvořit důstojný nástup do historické části města Český Krumlov, dopravní terminál je z principu místem, kde návštěvník získá první dojem o místě, ve kterém se ocitl.

Pro záměr bylo částečně využito stávajících terénních úprav, které řešily složitou morfologii terénu pomocí rozlehlých teras, na kterých byly umístěny jednotlivé provozní plochy původního nádraží. V rámci návrhu byly zpevněné plochy účelněji využity a na takřka stejní ploše vznikl prostor jak pro autobusové nádraží, tak i pro vybudování nového městského parkoviště (kapacita 161 parkovacích stání), které významně zvýšilo dostupnost nejen autobusového nádraží, ale i jižní části Českého Krumlova. Velký důraz byl kladen na bezpečnost pohybu osob v rámci celé plochy, tedy především byl důsledně oddělen pohyb pěších od automobilového provozu, zároveň byl vyřešen přístup do centra města vybudováním nové trasy, přímo napojené na nástupní hrany. Byly doplněny zastávky MHD a plochy pro uskladnění kol.

Záměr v maximální možné míře respektuje stávající dopravní a urbanistické vazby v okolí. Těsná blízkost historického jádra města Český Krumlov byla jedním z rozhodujících faktorů v návrhu architektonického řešení. Tato skutečnost byla intenzívně vnímána především u zvoleného typu zastřešení nástupišť, kdy membránová konstrukce svými měkkými tvary vhodně doplňuje atmosféru místa a zároveň poskytuje komfort pro cestující. Rovněž materiálové řešení ploch reaguje na jedinečnost místa, a z tohoto důvodu byly zvoleny materiály tradiční – žula a ve velké míře bylo využito i původní kamenné dlažby. Pomocí nových opěrných zdí byly zjemněny stávající terasy, které byly doplněny zelení.

Prostor autobusového nádraží byl doplněn odpovídajícím městským mobiliářem. Parkovací systém je realizován jako součást nadřazeného celoměstského parkovacího systému. Stavba je řešena jako bezbariérová a je doplněna nejmodernějšími technologiemi pro osobami s poruchami orientace.

 

Typologický druh stavby:
Kategorie:
BIM: Ne
Autor: Martin Krupauer, Petr Hornát, Martin Ertl
Projektant: A8000 s. r. o.
Dodavatel: STRABAG a.s.
Přihlašovatel: A8000 s. r. o.
Investor: Českokrumlovský rozvojový fond spol. s r. o.
Plány:
Další soubory:
Články: