69. Rekonstrukce a přístavba objektu dětské léčebny v Choceradech

Soutěže: Stavba roku 2020
Zkráceně: Rekonstrukce a přístavba objektu dětské léčebny v Choceradech
Ulice: Chocerady 189
Město: Chocerady
Kraj: Středočeský
Počet hlasů: 436

Popis objektu:

Hlavní objekt se skládá za dvou částí, č.p. 124 z roku 1925 a č.p. 189 z roku 1937. Od počátku byl objekt využíván jako dětské sanatorium pro respirační choroby. Po válce se objekt stal majetkem Ústřední národní pojišťovny v Praze. Po několika letech došlo k přechodu pod Okresní ústav národního zdraví (OÚNZ) Benešov, a nakonec patřil Nemocnici Rudolfa a Stefanie v Benešově. V roce 2006 byla v objektu zkolaudována změna užívání části této stavby z Odborné dětské léčebny Chocerady na Centrum rekondičních, rehabilitačních a sociálních služeb Chocerady. Objekt byl přibližně 7 let neužíván a v roce 2014 ho Středočeský kraj předal Dětskému centru Strančice. Následně hned po předání byly zahájeny přípravné a projektové práce počínaje studií, územním a stavebním řízením, dokumentací pro zhotovitele stavby až po realizaci stavby. Samotná realizace byla započata v roce 2017, v roce 2019 byla dokončena stavební část a v roce 2020 dokončeno interiérového vybavení.

Původní účel objektu bohužel nenaplňoval požadavky spojené s novým účelem dětské léčebny pro postižené děti. Proto bylo třeba jej v úzké spolupráci s personálem navrhnout a připravit tak, aby jejich práce byla podporována vhodným uspořádáním a architekturou objektu a zároveň, aby byl příjemný pro budoucí pacienty.

Objekt je rozdělen do 3 částí, tedy západní a východní budovy a střední propojující části. Interiér těchto prostor lze popsat zjednodušeně tak, že západní budova slouží povětšinou jako pokoje pacientů, východní je pak v 1.NP zařízena pro ordinaci a kanceláře a v 2. a 3.NP jako pokoje pro pacienty a zázemí pro personál. Střední část je v 1.NP využita pro kuchyni, jídelnu a společenské místnosti pro návštěvy, a v 2.NP pro hernu, specializovanou rehabilitaci a Snoezelen. Střední část je také z velké části podsklepena. Zde je možné najít veškeré technologické vybavení pro funkci objektu od vnitřních jednotek tepelných čerpadel po ústřednu EPS. V tomto prostoru se též nachází sauna pro pacienty zařízení.

Tato stavba se v příštích letech stane domovem mnoha nemocných dětských pacientů většinou velmi nízkého věku, jež budou vyžadovat často 24hodinovou péči. Stane se také druhým domovem personálu, zdravotních sester a doktorů, kteří se o tyto děti budou starat. Celý objekt byl navrhován a stavěn v blízké součinnosti s těmito lidmi tak, aby všem stranám poskytl vše potřebné k tomu, aby mohli svůj díl odvést tím nejlepším způsobem, nebo aby zde mohli získat tu nejpříjemnější a nejlepší péči.

 

Typologický druh stavby:
Kategorie:
BIM: Ne
Autor: František Hanuš, Jiří Chodora, Pavel Kaštánek, Tomáš Jeníček, Ondřej Herlík
Projektant: Valbek, spol. s r.o., středisko Praha; TRANSPARENT studio s.r.o.
Dodavatel: TREPART s.r.o.
Přihlašovatel: Valbek, spol. s r.o., středisko Praha
Investor: Středočeský kraj
Plány:
Další soubory:
Články: