Obytný soubor VIVUS Uhříněves

Soutěže: Stavba roku 2020
Zkráceně: Obytný soubor VIVUS Uhříněves
Ulice: Františka Diviše 329/72
Město: Praha 22 – Uhříněves
Kraj: hl. m. Praha

Popis objektu:

Stavba se nachází v Praze Uhříněvsi a je vymezena komunikacemi Ke Kříži, K Dálnici a železniční tratí Praha – Benešov u Prahy. Celý projekt zahrnuje 21 bytových domů s označením O-U. Výstavba je rozdělena do 6 stavebních etap, které zahrnují celkem 1240 bytů, 2 655 obchodních ploch, 631 garážových a 694 venkovních parkovacích stání. V podzemních podlažích jsou umístěny parkovací stání pro rezidenty, přičemž tato podlaží některých domů jsou vzájemně propojena. V parterech domů podél komunikace Ke Kříži a při centrálním náměstí jsou obchodní jednotky v čele s prodejnou potravin. Stavba 1. etapy byla zahájena v roce 2015 a 3. etapa a samostatný dům N se supermarketem byly dokončeny v roce 2019. Dokončení poslední etapy se předpokládá do roku 2023.

Hlavní urbanistický princip návrhu spočívá ve vytvoření plnohodnotného městského prostoru se všemijeho složkami a náležitém odstupňování jejich důležitosti – od hlavních veřejných prostor náměstí až po prostory privátní.

Vzniká řádková struktura obytných domů, jejíž natočení vychází z optimalizace oslunění bytů. Tato struktura je pak narušena hlavní osou areálu, městskou třídou vytvořenou ze stávající komunikace, v jejímž středu leží nové náměstí. Prostory mezi bloky jsou poloveřejné a vyznačují se rozdílnou výškovou úrovní. Ulice jsou řešeny jako široké třídy s vysokou zelení a parterem doplněným o drobné obchody či provozovny.

Návrh zeleně reaguje na urbanismus, jeho strukturu a ideu funkčních zón: od privátních zahrádek až po veřejné prostory. V celém areálu je navržena výsadba vzrostlých stromů a keřů jak ve zpevněných, tak v travnatých plochách, které stejně jako domy sbíhají v pásech směrem k hlavní silnici Ke Kříži.

Architektonické řešení je střídmé a jednoduché, zároveň však dostatečně výrazné pro jasnou identifikaci souboru v rámci Prahy. Ve výsledné bytové skladbě převažují menší jednotky, které slouží například jako startovní bydlení pro mladé rodiny.

Typologický druh stavby:
Kategorie:
BIM: Ano
Autor: Tomáš Lohninský, Petr Lošťák, Aga Szóstko–Budziňska, Marek Janota, Zdeňka Vonešová
Projektant: di5 architekti inženýři s.r.o.
Dodavatel: Metrostav a.s., divize 1
Spoluautor: Barbora Kainrathová
Přihlašovatel: di5 architekti inženýři s.r.o.
Investor: VIVUS Uhříněves s.r.o.
Plány:
Další soubory:
Články: