Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla Brno

Soutěže: Stavba roku 2020
Zkráceně: Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla Brno
Ulice: Rooseveltova 1
Město: Brno
Kraj: Jihomoravský

Popis objektu:

Rekonstrukce Janáčkova divadla probíhala v několika etapách od roku 2001. Mezi zásadní části poslední a největší rekonstrukce patřila úplná obnova střech nad hledištěm a provazištěm. Mají novou nosnou konstrukci, střešní plášť a podhledové konstrukce. Ve foyer se renovovaly dřevěné obklady a kamenné podlahy, rozsáhlou obnovou prošly také prostory se zázemím pro herce a technologické místnosti.

Co všechno se rekonstruovalo:

Monumentální schodiště před hlavním vstupem: Poškozeno bylo především v části nad obestavěným prostorem 1. PP. Tedy tam, kde tvoří nezateplený pochozí střešní plášť nad suterénem a dále s přesahem na střechu podzemních garáží. 
Střechy nad hledištěm a provazištěm.
Foyer: Nové instalace silnoproudu, slaboproudu, UT chlazení, renovace původních dřevěných obkladů (leštěný iránský jilm, turecký ořech), renovace kamenných podlah, zámečnických prvků a svítidel. Obnova freskových omítek na nosných sloupech.
Zázemí pro herce a technologické místnosti: Tato část objektu se nacházela v havarijním stavu, proto prošla rozsáhlou rekonstrukcí. Prováděly se nové instalace silnoproudu, slaboproudu a UT chlazení. Nové jsou skladby podlah, omítky, podhledy, vnitřní dveře. Nové jsou také technologické místnosti – nahrávací studia, strojovna chlazení, výměníková stanice a rozvodna vysokého napětí.
Akustická mušle: Slouží k vylepšení akustických podmínek na jevišti v případě, když hraje orchestr. Tvoří ji boční a zadní stěny a tři řady stropních panelů. Akustická mušle byla částečně repasována, částečně dodána nová. Její nosná konstrukce zůstala, vyměňovaly se pohledové panely stěn. Nové jsou také stropní panely včetně svítidel. 
Jevištní technologie: Posílení tahu N0 pro slavnostní oponu, motorický tah N2, karuselový sklad baletizolu na bočním jevišti. Technologické vybavení velké zkušebny, podlaha baletního sálu, rekonstrukce rozvodny nízkého napětí strojních zařízení jevištních mechanismů a požární opony. Scénické a hledištní osvětlení.
Večerní pokladna.
Nahrávací komplex včetně technického zázemí: Machine room, Control room, střižna, velký zkušební sál, speakrovna.
Nově byla realizována zdvihací plošina pro vykládku kulis v prostoru zásobovací rampy: Kamion najede na plošinu a poté se spustí s plošinou tak, aby jeho ložná plocha byla v úrovni podlahy. Po naložení nebo vyložení dekorací dojde k opětovnému vyzdvižení a kamion vyjede ze zavážecího tunelu ven. Plošina se ovládá z panelu, který je na pohyblivém kabelu a připojuje se do konektoru, umístěném na boční stěně rozvaděče. Obsluha tak může sledovat zvedání či spouštění plošiny z vhodné pozice. 
Rekonstrukce venkovních příjezdových a pochozích ploch.

 

Typologický druh stavby:
Kategorie:
BIM: Ne
Autor: Architekti Hrůša & spol., Ateliér Brno, s.r.o.
Projektant: Architekti Hrůša & spol., Ateliér Brno, s.r.o.
Dodavatel: Metrostav a.s., IMOS Brno, a.s. a OHL ŽS, a.s.
Přihlašovatel: Metrostav a.s., IMOS Brno, a.s. a OHL ŽS, a.s.
Investor: Statutární město Brno
Plány:
Další soubory:
Články: