Územní studie - návrh řešeni urbanistického rozvoje, Praha - Dolní Měcholupy

Soutěže: Urbanistický projekt roku 2021
Zkráceně: Územní studie - návrh řešeni urbanistického rozvoje, Praha - Dolní Měcholupy
Ulice: Dolní Měcholupy
Město: Praha
Kraj: hl. m. Praha

Popis objektu:

Praha se vyrovnává s velkou poptávkou po bydlení, což se projevuje překotnou urbanizací v okrajovych městských částech Dolní Měcholupy a Štěrboholy v důsledku toho celí doposud nekoncepčnímu rozvoji bytové vystavby mezi svymi historickymi těžišti původních vesnic. Smyslem návrhu je, v rámci zajištěni maximální prostupnosti území, co nejpřirozeněji usměrnit budoucí vyvoj na základě navázání na již existující kvality, aniž by byl přitom omezen očekávany rozvoj. Ten má totiž po promyšlené regulaci potenciál napravit chyby urbanistického (ne)plánování posledních dekád.

Základní nástroje plošné a prostorové regulace jsou v duchu užití tradiční kompozice a rozvíjení urbanistické struktury místně obvyklé, Založené na hledání podoby navržených ulic, s různě definovanými typy stavebních a uličních čar. Dále míře podlažnosti a vyváženém poměru zastavěných ploch vůči plochám zeleně a veřejným prostranstvím. Vše v rámci snahy o dotvořeni vejčité urbanistické struktury vesnice, kterou intervenují krajinné prvky v kombinaci se soubory soudobé příměstské výstavby.

Typologický druh stavby: Územní studie
Kategorie:
BIM: Ne
Autor: Petr Buryška, Robert Jelínek
Projektant: studioLIBRE s.r.o.
Spoluautor: Pavel Borusík
Přihlašovatel: studioLIBRE s.r.o.
Investor: Úřad Městské části Praha - Dolni Měcholupy
Plány:
Další soubory:
Články: