Sportovní hala v Borkách - HALA BORKY

Soutěže: Stavba roku Středočeského kraje 2021
Zkráceně: Sportovní hala v Borkách - HALA BORKY
Ulice: Borky
Město: Kolín
Kraj: Středočeský

Popis objektu:

Pozemek leží při severovýchodním okraji Kolína, za atletickým stadionem, vymezený hřištěm a areálem tenisových kurtů s vlastní halou. Soubor sportovišť je obklopen listnatým lesem a přístupová cesta z Kolína vede procházkou podél Labe, lemována cyklostezkou.

Návrh pomohly definovat následující fenomény. Rovinatý Kolín, kde se dobře jezdí na kole. Přátelská atmosféra města, které je velké tak akorát. Pomalý tok Labe a přírodní poloha místa. Základním konceptem návrhu je nízká jednopodlažní stavba ukončená střechou s velkým přesahem a dřevěnou hmotou převýšené haly. Vymezení nízké stavby markýzou přináší vlídné měřítko se sousedskou atmosférou. Přesah markýzy slouží jako zápraží pro odpočívající týmy mezi zápasy. Nad nízkou stavbou je umístěna dřevěná lucerna sportovní haly. Okna prosvětlující halu odkazují k sokolovnám, které lemovaly republiku a dokládaly optimistického ducha meziválečného období budování státu.

Dispoziční řešení vychází ze základního rozhodnutí umístit veškeré provozy, šatny, sklady, bar s kavárnou do jednoho podlaží. Vše je snadno dostupné a rychle po ruce. Zároveň je zde dobrá sociální kontrola z recepce, která má přehled o dění v zázemí.

Na vstupní foyer navazuje občerstvení s recepcí a prostorem, který umožní zvládnout příval návštěvníků po skončení zápasu. Oba prostory je možné vzájemně propojit nebo naopak uzavřít. V přední části jsou umístěny bloky šaten, sociální zázemí s toaletami pro návštěvníky. Na vstup navazuje prostor haly tak, aby se nemíchal provoz diváků a sportovců.

Stavba je založena na železobetonových patkách. Svislá nosná konstrukce je z prefabrikovaných betonových pilířů. Střešní konstrukce je z dřevěných lepených nosníků na rozpon 32 metrů osazených po 5 metrech rozpětí. Mezi pilíři jsou osazeny panely a budova je opláštěna kontaktním zateplovacím systémem. Okna prosvětlující halu jsou z části fixní s větracím dílem. Pod stropem je navržen akustický podhled a na stěnách je použit akustický dřevěný obklad.

Budova je vytápěna a částečně chlazena tepelnými čerpadly, na střeše je umístěna malá fotovoltaická elektrárna. Prostory mohou být větrány přirozeně, v zimním a letním období je hospodaření s větráním a teplem řízeno pomocí systému měření a regulace. Budova dosahuje pasivního standardu.

Typologický druh stavby: Stavby pro tělovýchovu a sport (tělocvičny, hřiště, stadiony, plavecké bazény)
Kategorie: Novostavba
BIM: Ne
Autor: Jiří Opočenský, Štěpán Valouch, ov architekti, s.r.o.
Projektant: ov architekti, s.r.o.; SATER - PROJEKT s.r.o.
Dodavatel: STRABAG a.s.
Spoluautor: Magdalena Havlová, Jakub Neumann
Přihlašovatel: Město Kolín
Investor: Město Kolín
Plány:
Situace - širší vztahy
Situace
Půdorys
Podélný řez
Další soubory: Koncept PENB
Články: