4. Dostavba školního areálu Základní školy ve Zdicích

Soutěže: Stavba roku Středočeského kraje 2021
Zkráceně: Dostavba školního areálu Základní školy ve Zdicích
Ulice: Žižkova 589
Město: Zdice
Kraj: Středočeský
Počet hlasů: 241

Popis objektu:

Novostavba školy byla situována do stávajícího školního areálu s budovu I. stupně z 30. let, tělocvičnou a plochami pro sport. V areálu byla nevyhovující vlhká budova školky z počátku 20. století. Po demolici vznikla plocha pro novou školu. Jedná se o novostavbu s jedním podzemním podlažím, částečně nad terénem, a třemi nadzemními podlažími, s plochou střechou a atikovou zídkou. Ověřené dispoziční uspořádání místnosti pro výuku zajistí učebnám kvalitní osvětlení i provětrání, člení hmotu objektu novostavby přijatelným způsobem vůči nižší okolní obytné zástavbě. Jedním z hlavních ekonomických přínosů projektu je, že byla spojena budova I. a II. stupně základní školy. Vznikla moderní budova s odbornými učebnami a dílnami na vysoké úrovni vybavenosti. V novostavbě je i zázemí vedení školy, které dosud chybělo. Chloubou stavby je takzvaná střešní učebna, kterou je možno využívat nejen pro výuku žáků, ale také jako místo pro setkávání komunit, zajištění společenských akci a kroužků. 

Omítky byly symbolicky ozdobeny plastickými písmeny. Později k nim přibude popínavá zeleň, která se zatím vine jen po spodních částech treláže. Stěny společných prostor v interiéru jsou z betonových tvarovek a pohledového betonu. Šedou barvu betonu doplňují syté barvy na podlahách, stěnách provozních částí, dveřích a interiérovém vybavení. Markýzu hlavního vstupu podepírají dva rozvětvené ocelové stromy, které doplňují výtvarnou výbavu školy. Stavba splňuje současné požadavky na energetickou úspornost. 

Typologický druh stavby: Stavby pro vzdělávání, vědu a výzkum (školy, laboratoře, školky)
Kategorie: Novostavba
BIM: Ne
Autor:
Božena Svátková, Tomáš Šantavý
Projektant: Projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby spol. s r.o.
Dodavatel: SPOLEČNOST PRO DOSTAVBU ZŠ VE ZDICÍCH: AUBÖCK & SUBTERRA / Subterra a.s., Auböck s.r.o.
Spoluautor: Marcela Bubeníková, Karel Vácha
Přihlašovatel: Město Zdice
Investor: Město Zdice
Plány:
Situace
Rez A
Rez B
Pohledy 1
Pohledy 2
Další soubory: Technická zpráva
Články: