Logistické centrum Lidl Česká Republika

Soutěže: Stavba roku Středočeského kraje 2021
Zkráceně: Logistické centrum Lidl Česká Republika
Ulice: Třinecká 741
Město: Buštěhrad
Kraj: Středočeský

Popis objektu:

Stavba zahrnuje výstavbu nového areálu logistického centra LIDL na nevyužívaných plochách stávající průmyslové zóny Kladno východ - Dříň, kde byly v minulosti provozovány hutní a zpracovatelské provozy POLDI. Z hlediska využití území se jedná o obecně doporučované využití tzv. brownfields. O komplikovanosti území svědčí 7 rozdílných druhů navážek, které byly stabilizovány podle počasí každý den stavby na míru a z naprosté většiny zpětně využity. V prostoru zájmové lokality byly provedeny demolice stávajících starých stavebních a technologických objektů, vhodný materiál z demolic byl po vytřídění na místě nadrcen a zpětně využit při stavbě. Při výstavbě bylo nutné respektovat stávající kanalizaci ( 1.500 mm v délce cca. 200 m pod halou). Pro tento účel byla budována mohutná přemostění pro nosnou konstrukci budovy.

Areál zahrnuje samotnou skladovou halu a současně objekty vrátnice, technologický objekt SHZ a navazující zpevněné plochy - manipulační plochy areálu vč. opěrných stěn a objízdnou komunikaci, parkoviště pro osobní automobily, parkoviště pro nákladní automobily. Dále byly realizovány přípojky a areálové rozvody, retenční nádrže, ORL a ČOV. Pozemek je oplocen a doplněn prvky pro kontrolu vstupu.

Hlavní skladová část zaměřená na distribuci potravinového a nepotravinového zboží do sítě maloobchodních prodejen má půdorys 128 x 447,50m, zastavěná plocha činí 59.311 m2, výška atiky + 20,6 m, tj. 21,9 m nad UT. Barevné řešení je ovlivněno technickým řešením – do +4,8 m nad ±0,000 je fasáda z pohledového betonu, tento pás je výrazně rozčleněn límci zásobovacích vrat. Zbylé části fasády jsou v provedení ze stěnových sendvičových panelů s izolačním jádrem z minerální vlny, odstín fasády RAL 7024. Konstrukce je navržena tak, aby na střeše bylo možné umístit FTV elektrárnu.

Typologický druh stavby: Stavby pro průmysl (výrobní závody, energetické centrum, sklady)
Kategorie: Novostavba
BIM: Ne
Autor: Hana Hrubá
Projektant: TORION, projekční kancelář, s.r.o.
Dodavatel: JTA – Holding, spol. s r.o.
Přihlašovatel: LIDL Česká republika v.o.s. a TORION, projekční kancelář, s.r.o.
Investor: LIDL Česká republika v.o.s.
Plány:
Situace
Řezy
Pohledy
Další soubory:
Články: