II/272 Lysá nad Labem, rekonstrukce mostu ev. č. 272-006

Soutěže: Stavba roku Středočeského kraje 2021
Zkráceně: II/272 Lysá nad Labem, rekonstrukce mostu ev. č. 272-006
Ulice: 50,1947912, 14,8485193
Město: Lysá nad Labem
Kraj: Středočeský

Popis objektu:

Cílem projektu je celková rekonstrukce mostu ev. č. 272-006 a komunikace v intravilánu města Lysá nad Labem.  Rekonstrukce zajistila mostu jeho funkci důležité dopravní spojnice a zajistí  technické parametry mostu dle soustavy platných norem pro zatížení mostů silniční dopravou. Rekonstrukce zajistila potřebnou zatížitelnost mostu a dojde k zachování všech stávajících funkcí a vazeb v okolním území. Rekonstrukcí mostu došlo ke zkvalitnění silniční sítě Středočeského kraje.

Typologický druh stavby: Stavby pro dopravu (silnice, komunikace, tunely, mosty, železnice, propusti, parkoviště, garáže, servisy, depa, nádraží, letiště, čekárny, čerpací stanice)
Kategorie:
BIM: Ne
Autor: PRAGOPROJEKT, a. s.
Projektant: PRAGOPROJEKT, a. s.
Pontex, spol. s r.o.
Dodavatel: Společnost Metrostav + PORR + CHT Pardubice, II/272 Lysá nad Labem
Přihlašovatel: Středočeský kraj
Investor: Středočeský kraj
Plány:
Další soubory:
Články: