ČOV Bakov nad Jizerou intenzifikace

Soutěže: Stavba roku Středočeského kraje 2021
Zkráceně: ČOV Bakov nad Jizerou intenzifikace
Ulice: ČOV, Bakov nad Jizerou
Město: Bakov nad Jizerou
Kraj: Středočeský
Stát: Česko

Popis objektu:

Realizace akce probíhala v zastavěném území stávajícího areálu ČOV Bakov nad Jizerou.
Areál čistírny se rozprostírá při západním okraji města - na samém okraji zástavby města.
Východně od areálu čistírny se rozprostírá plocha sportovního areálu, v ostatních směrech jsou
sousedními pozemky zatravněné plochy.
Zájmové území lze charakterizovat jako rovinaté až mírně svažité, – úroveň terénu v areálu
čistírny se pohybuje od kóty 213,10 m.n.m. (severní část areálu ČOV) po 214,60 m.n.m, (střední
a jižní část areálu ČOV).
Pro areál této čistírny byla charakteristická rozptýlená zástavba jednotlivých objektů čistírny
charakteru budov, nádrží a jímek.
Veškeré objekty charakteru budov, nádrží a jímek jsou v současnosti provozovány, stejně jako
převážná část spojovacích trubních a kabelových rozvodů.
Celková plocha areálu čistírny odpadních vod je 5 808 m2.

Typologický druh stavby: Technická infrastruktura (kolektory, čističky, výměníkové stanice, elektrárny, likvidace odpadů)
Kategorie: Rekonstrukce
BIM: Ne
Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Dodavatel: Ještědská stavební společnost spol. s r.o.
KUNST spol. s r.o.
Přihlašovatel: Ještědská stavební společnost spol. s r.o.
Investor: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav a.s.
Plány:
Další soubory:
Články: