21. Komunitní centrum Mírová, Mnichovo Hradiště

Soutěže: Stavba roku Středočeského kraje 2021
Zkráceně: Komunitní centrum Mírová, Mnichovo Hradiště
Ulice: Mírová 1616
Město: Mnichovo Hradiště
Kraj: Středočeský
Počet hlasů: 104

Popis objektu:

Nová budova doplňuje polopropustnou hranici mezi veřejným prostorem ulice Mírové a poloveřejným prostorem dvora základní školy a zahrady mateřské školy. Dům je umístěn čelem na hranici původní předzahrádky, neboť byl školní dvůr stísněný a veřejný prostor naopak relativně rozsáhlý (i díky otevření pozemku rušeného objektu staré jídelny). Nový dům není připojen ke starším objektům. Stojí samostatně. Podporuje tak propustnost adekvátní vnitrobloku. Volností a umístěním domu je zdůrazněna i jeho centrální poloha a význam v celém novém městském parku. Přístupností a otevřeností parteru umožňuje velkou variabilitu využití. Toto řešení, s uličkami po stranách domu, je typické pro historickou zástavbu náměstí Mnichova Hradiště.

Dům má pevnou a jasnou skořápku. Vnitřek je naopak proměnitelný. Vnější tvar artikuluje dva různé provozy domu, které jsou jednoduše a flexibilně řešeny vždy na samostatném podlaží. Přízemí je oporou. Dům se v něm velkoryse otevírá k ulici i do boční uličky transparentní stěnou jídelny.

Myslíme si, že ač školní jídelna, mohla by být v provozu celý den i o víkendu.

            Vstup do světa her v patře je dosažitelný schodištěm s pobytovou terasou, která je prodloužením veřejného prostoru. Toto uspořádání umožňuje postavit optimálně veliký program v patře. Z terasy je přístupný vnitřní flexibilní prostor, dělený lehkými příčkami a nábytkem. Ve středu je hala se světlíky, která má nejen komunikační funkci, ale může sloužit i aktivitám. Na vstupní terasu je navázáno nízkoprahové centrum, které tím získává jistou samostatnost. Místnost pro pohybové aktivity je umístěna v návaznosti na hernu s výhledem do hlavní ulice, kam se tak nastavuje aktivita jako poutač domu. Do boční uličky jsou umístěny dílny. Hlavní schodiště na terasu je řešeno jako pobytové – je možné je využít k sezení a být součástí aktivit v hlavní ulici. V patře pokračuje terasou i na straně ke školnímu hřišti, kde končí schody dolů, které ji provazují se vstupem na školní dvůr. Tak je patro opticky i provozně spojeno se školním hřištěm. Boční stěna pod terasou je využita jako herní pláň pro základní školu, ale i pro mateřskou školu. V rovném reliéfu území tak vzniká zajímavý výškový rozdíl, který se dá přirovnat ke skalnatým hranám Českého Ráje

Typologický druh stavby:
Kategorie:
BIM: Ano
Autor: Petr Lešek, Roman Brychta, Adam Halíř, Ondřej Hofmeister
Projektant: PROJEKTIL ARCHITEKTI, s.r.o.
Dodavatel: B R E X, spol. s r.o.
Přihlašovatel: Město Mnichovo Hradiště
Investor: Město Mnichovo Hradiště
Plány:
Další soubory:
Články: