Dostavba ZŠ, Rudná

Soutěže: Stavba roku Středočeského kraje 2021
Zkráceně: Dostavba ZŠ, Rudná
Ulice: Masarykova 878
Město: Rudná
Kraj: Středočeský

Popis objektu:

Stavba je umístěna na hlavní tepně města Rudná - ulice Masaryková. Před hlavním vstupem do školy je situován malý park, který tvoří příjemné shromažďovací prostory nejen pro návštěvníky školy.

Objekt je rozdělen na celkem pět dilatačních celků, které se napojují na stávající objekt školy. Sestává z dvoupodlažní přibližně obdélníkové části s krátkým křídlem DC01.1 (1.NP – kuchyně + zázemí, 2.NP – vedení školy + sklady) s půdorysnými rozměry cca. 24.5 x 18.1m a 8.1x 6.0m; dvoupodlažní haly DC01.2 (1.NP – vstup + jídelna + šatna, 2.NP - hala) s třípodlažní schodišťovou částí, s  obdélníkovým půdorysem cca. 31.0 x 49.5m (hala), resp. cca. 9.0 x 19.3m (schodišťová část) a ze samostatné části spojující halu se stávající tělocvičnou, tj. dvoupodlažní celek DC01.3 (zázemí haly a tělocvičny) s půdorysnými rozměry cca. 8.4 x 33.6m. DC01.4 dvoupodlažní dilatační celek o rozměrech cca 16,3 x 40,5, kde jsou umístěny hlavně učebny. DC01.5 třípodlažní celek o rozměrech cca 16,3 x 12,6 m, kde je umístěn sklad, zázemí pro školníka a hudebna. Konstrukční systém celého objektu je navržen monolitický a zděný - skeletový i stěnový. V objektu se vyskytují monolitcké i prefabrikované stropní konstrukce.

Typologický druh stavby:
Kategorie:
BIM: Ne
Autor: Vladimír Mlejnek
Miloslav Dvořák
Projektant: Atelier Dvořák
Bursík Holding, a.s.
Dodavatel: Metrostav a.s.; Energie – stavební a báňská a.s.
Přihlašovatel: Metrostav a.s.
Investor: Město Rudná
Plány:
Další soubory:
Články: