Výstavba pavilonu základní školy Tuchlovice

Soutěže: Stavba roku Středočeského kraje 2021
Zkráceně: Výstavba pavilonu základní školy Tuchlovice
Ulice: Školní 277
Město: Tuchlovice
Kraj: Středočeský

Popis objektu:

Areál základní školy v Tuchlovicích se skládal ze šesti pavilonů. Nový pavilon byl navržen v jižní části pozemku rovnoběžně s páteřní areálovou komunikací (nádvořím) po jeho západní straně. Pavilon svým umístěním respektuje linii stávajících pavilonů a zároveň odděluje areál základní školy od areálu mateřské školy.

Nádvoří školy se prodlouží podél nového pavilonu a vytvoří se zde oddychová plocha s lavičkami. Nový pavilon bude napojen na stávající přístřešek, který tvoří krytý chodník tak, aby byl zajištěn suchý přechod mezi všemi pavilony.

V nejjižnější části pozemku je plánováno zachovat zeleň ve formě sadu. Případně se zde zatraktivní plocha návrhem hřišť a herních prvků pro aktivní odpočinek žáků.

Pavilon základní školy obsahuje 5 učeben, 2 kabinety a příslušenství pro max. 5x30=150 žáků a 4-5 vyučujících.

Budova je z hlediska dodávané energie velmi úsporná. Z hlediska neobnovitelné primární energie mimořádně úsporná. Zdroj tepla tepelné čerpadlo vzduch/voda, nucené větrání s rekuperací tepla, ochrana proti slunci vnějším stíněním apod.

Typologický druh stavby:
Kategorie:
BIM: Ne
Autor: Kateřina Horáková, Kamil Hladký
Projektant: STAVAŘI, s.r.o.
Dodavatel: Chládek & Tintěra, a.s.
Přihlašovatel: Obec Tuchlovice
Investor: Obec Tuchlovice
Plány:
Další soubory:
Články: