29. I/3 Benešov - křižovatka U Topolu, Benešov

Soutěže: Stavba roku Středočeského kraje 2021
Zkráceně: I/3 Benešov - křižovatka U Topolu, Benešov
Ulice: U Topolu
Město: Benešov
Kraj: Středočeský
Počet hlasů: 9279

Popis objektu:

Vybudováním čtyřramenné spirálové okružní křižovatky byla nahrazena nevhodná styková křižovatka silnice I/3 a II/110 a připojení účelové komunikace, kde v minulosti docházelo značným dopravním komplikacím a nebezpečným situacím.
Po dobu provádění stavby byl veškerý tranzitní provoz odkloněn na provizorní komunikaci vybudovanou v předstihu před zahájením stavebních prací.

Vozovka stavby okružní křižovatky a přilehlých větví  je navržena dle katalogu vozovek TP 170 pro třídu dopravního zatížení S, návrhovou úroveň porušení vozovky D0. Katalogový list D0-N-2, TDZ S, PII 60 MPa.

Typologický druh stavby:
Kategorie:
BIM: Ne
Autor: Dominika Urbanová
Projektant: PRAGOPROJEKT a.s.
Dodavatel: BES s.r.o.
Přihlašovatel: BES s.r.o.
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Plány:
Další soubory:
Články: