II/110 Benešov, dopravní opatření u nádraží

Soutěže: Stavba roku Středočeského kraje 2021
Zkráceně: II/110 Benešov, dopravní opatření u nádraží
Ulice: Tyršova
Město: Benešov
Kraj: Středočeský

Popis objektu:

Stavba je situována na konci části ulice Tyršova propojující centrum města s dopravním uzlem, kde se nachází autobusový terminál a vlakové nádraží. Stavební úpravy účinně segregují jednotlivé dopravní plochy tak, aby byla zvýšena bezpečnost jednotlivých účastníků provozu současně došlo k zvýšení plynulosti dopravy.

Konstrukce vozovky je navržena s asfaltobetonovým krytem. Konstrukce navržena dle TP 170 - Navrhování vozovek pozemních komunikací – D0-N-4-II-PIII tzn. zpevněnou, netuhou, se stmelenou podkladní vrstvou.
Konstrukce komunikací pro pěší je navržena s dlážděným krytem z kamenné dlažby - mozaika do kamenných obrub.

Typologický druh stavby:
Kategorie:
BIM: Ne
Autor: Václav Juppa
Projektant: DOPAS s.r.o.; FORVIA CZ, s.r.o.
Dodavatel: BES s.r.o.
Přihlašovatel: BES s.r.o.
Investor: Krajská správa a údržba silnic Středosčeského kraje, p.o. ; Město Benešov
Plány:
Další soubory:
Články: