Stavba centrálního depozitáře Středočeské vědecké knihovny v Kladně

Soutěže: Stavba roku Středočeského kraje 2021
Zkráceně: Stavba centrálního depozitáře Středočeské vědecké knihovny v Kladně
Ulice: Divadelní
Město: Kladno
Kraj: Středočeský

Popis objektu:

Hlavním posláním nového centrálního depozitáře je zefektivnění ochrany, využívání a zpřístupnění knihovního fondu Středočeské vědecké knihovny (dále SVK).

Depozitář je postaven na brownfieldu, na pozemku někdejších skladovacích a opravárenských hal POLDI; po jejich zbourání zde v posledních letech bylo černé garážové stání a černá skládka.

Skladová část ve třech podlažích depozitáře o celkové rozloze 2000 m2 má kapacitu 809 000 knihovních jednotek.

Z externích skladů, a částečně ze skladu příručního v hlavní budově, se do depozitáře přesune ca 480 tis. knihovních jednotek (knih, svazků periodik, zvukových nosičů, map, notovin a dalších dokumentů), tj. 11 000 regálových metrů.

Podle propočtů zadávacího projektu se při současném tempu přírůstků depozitář zaplní za 24 let.

Typologický druh stavby:
Kategorie:
BIM: Ne
Projektant: KANIA, a.s.
Dodavatel: CL-EVANS s.r.o.
Přihlašovatel: Středočeská vědecká knihovna v Kladně, příspěvková organizace
Investor: Středočeská vědecká knihovna v Kladně, příspěvková organizace
Plány:
Další soubory:
Články: