Rekonstrukce požární nádrže v obci Tetín

Soutěže: Stavba roku Středočeského kraje 2021
Zkráceně: Rekonstrukce požární nádrže v obci Tetín
Ulice: Nám. 9. května
Město: Tetín
Kraj: Středočeský

Popis objektu:

Tetín není pouze místo skonání první české světice - kněžny Ludmily. Je to místo magické, mystické, plné příběhů a legend. Vyznačuje se silným geniem loci. To i přesto, že stávající parter je nesourodý a zanedbaný. Nevnímáme potřebu do prostoru příliš zasahovat, snažíme se o vytvoření atmosféry. Pomocí použitých materiálů v parteru chceme navodit atmosféru doby Sv.Ludmily. Představa, že by nově navržený parter v určitém úhlu pohledu mohl existovat před stovkami let a mohl navodit ducha doby je vzrušující. Zároveň se vedle kvalitní historické architektury musíme popasovat i se sousedstvím architektury méně kvalitní, z doby nedávno minulé tak, aby do konceptu zapadla. Proto jsme jako hlavní materiál pro nově sjednocené povrchy v historickém centru navrhli ostařenou kamennou dlažbu většího formátu, zatravněnou kamennou dlažbu s velkými spárami určenými pro prorůstání trávy a pobytový trávník. Jako doplňující prvek parteru navrhujeme kamenné zídky fungující jako obří květníky pro stromy a zároveň jako lavičky. Navržený mobiliář z cortenového plechu či dubového dřeva pak vždy využívá prvek kamenné zídky jako základ či jako tvarovou předlohu (lavičky). Z celkového konceptu revitalizace centra Tetína se podařilo zrealizovat dva důležité střípky, okolí kostela sv.Jana Nepomuckého a také vodní nádrž včetně jejího bezprostředního okolí. Tato dvě místa budou ukazovat další směřování revitalizace centrální části obce.

Typologický druh stavby:
Kategorie:
BIM: Ne
Autor: Jan Mackovič, Kateřina Burešová, Zuzana Kučerová, Jana Kusbachová
Projektant: mackovič architecture s.r.o.
Dodavatel: KVINT Vlachovo Březí s.r.o.
Spoluautor: TERRA FLORIDA, v.o.s.
Přihlašovatel: Obec Tetín
Investor: Obec Tetín
Plány:
Další soubory:
Články: