Stodola 21, Třebešice

Soutěže: Stavba roku Středočeského kraje 2021
Zkráceně: Stodola 21, Třebešice
Ulice:
Město: Třebešice
Kraj: Středočeský

Popis objektu:

Cílem návrhu byla revitalizace torza objektu bývalé stodoly, umístěné v jižní části obce, na její novou funkci – novodobou stodolu, sloužící jako tolik potřebné technické zázemí malé rozvíjející se obce.

Na půdorysu bývalé stodoly byly obnoveny kamenné stěny, do kterých byla vložena ocelová skeletová konstrukce, podepírající letící střechu s extenzivní zelení, zapojující stavbu do přírodního okolí. Do takto nově vzniklého halového prostoru, sloužícího pro parkování obecní techniky, byl dále vložen kovový box s kanceláří a zázemím pro obsluhu (kde je umísten pracovní stul, úložné prostory, šatna a hygienické zázemí se sprchou a wc). V jihovýchodní fasáde je v kamenném zdivu vytvoren otvor, který osvetluje prostor zázemí obsluhy obecní techniky.

Nově navržená stavba je napojena na obecní komunikaci, je průjezdná v ose sever jih na hospodářský dvůr, sloužící ukládání a manipulaci s materiálem. Výjezd z objektu je možný také na přilehlý pozemek, který je napojen na místní komunikaci novou príjezdovou cestou.

Materiálové řešení stavby je kombinací smíšeného zdiva s cihelnými klenbami a černé oceli. Vjezdová posuvná vrata jsou v kontrastním dřevěném provedení. Vložený box zázemí je opláštěn antracitovým plechem, ve shodné barevnosti jsou provedeny okenní rámy. Pochozí a pojízdné plochy v halovém prostoru jsou tvoreny šedou betonovou dlažbou.

Typologický druh stavby:
Kategorie:
BIM: Ne
Autor: Petr ŠIKOLA, Václav DVOŘÁK, Jan ČERNOCH, Hana KLAPALOVÁ, Aneta STROUHALOVÁ
Projektant: DOMYJINAK architekti
Dodavatel: PKbau s.r.o.
Přihlašovatel: Obec Třebešice
PKbau s.r.o.
DOMYJINAK architekti
Investor: Obec Třebešice
Plány:
Další soubory:
Články: