MODERNIZACE SEVEROČESKÉHO MUZEA - II.ETAPA, Liberec

Ceny:
Cena CNN Prima NEWS / 2.místo / v soutěži Stavba roku 2021
Soutěže: Stavba roku 2021
Zkráceně: MODERNIZACE SEVEROČESKÉHO MUZEA - II.ETAPA, Liberec
Ulice: Masarykova 437/11
Město: Liberec
Kraj: Liberecký

Popis objektu:

Budova muzea se skládá ze tří propojených celků – hlavní budovy muzea, severního křídla a měšťanského domu. Objekt  má jedno podzemní podlaží, dvě nadzemní podlaží a dvě podkroví.

Cílem modernizace nebylo pouze rozšíření a zpřístupnění muzejní sbírky celé expozice, ale součástí zadání bylo také vybavení celé budovy muzea novodobou vyspělou technologií, která v prvé řadě zdůrazní a hlavně ochrání exponáty a vlastní budovu, ale také zajistí potřebný hygienický, klimatický a tepelný komfort pro návštěvníky.  Dalším cílem bylo stavebními úpravami zamezit nežádoucímu křížení návštěvnického provozu se zaměstnaneckým a zlepšit pohyb osobám s omezenou schopností pohybu. Forma expozic je cílena na celé spektrum návštěvníků počínaje předškolními dětmi až po seniory. Vzhledem k tomu, že je budova nemovitou kulturní památkou, bylo architektonické řešení plně podřízeno historické hodnotě budovy.

V rámci modernizace došlo k dispozičním změnám a změnám v uspořádání stálých expozic (Uměleckohistorická expozice  a Expozice přírody Liberecka ) , přemístění pokladny s vrátnicí, vybudování zaměstnaneckého výtahu a hygienického zázemí pro zaměstnance i veřejnost. Na základě požadavku zvýšení expoziční plochy byly navrženy patrové vestavby, které stávající prostor rozdělují na další potřebné výstavní prostory a plochy. Jedná se o ocelovou konstrukci, opláštěnou sádrokartonovými deskami ve dvou vrstvách s barevným nátěrem. Svislé nosné konstrukce vestavby jsou navrženy z ocelových uzavřených profilů. Každá z vestaveb je atypická jak konstrukčním řešením, tak prostory, které vytváří – vznikají otevřená patra nebo uzavřené místnosti uvnitř vestavby. Ve vstupním oktogonu a zadní části hlavního sálu (kaple) je navržena v rámci bezbariérových úprav zdvojená skleněná podlaha včetně skleněného zábradlí, vyrovnávacích ramp a schodů.  Konstrukčně se jedná o lepené sklo s vrchní kalenou vrstvou.

Celková modernizace probíhala v části 1.pp a  prostorech 1.np, 2.np a  3.np. Modernizací se v tomto projektu rozumí kompletní nové rozvody systémů vzduchotechniky, zdravotně technické instalace, chlazení, silnoproudu a slaboproudu. Topení zůstává bez zásahů. Stavební část obsahuje vestavbu výtahové šachty, zesílení stávajících stropních konstrukcí pro expozice, návrh nových ocelových konstrukcí pro vzt jednotky a konstrukce podia. Dále pak repase vybraných oken včetně zastínění, podlah a kamenných prvků, opravu povrchů v podobě lokálních oprav omítek a štuků a následné kompletní malby. V 1.pp jde pouze o revitalizaci haly  a ve 3.np pak pouze vybudování dojezdu výtahu a strojovny vzt na půdě.

Půdorys objektu je ve tvaru L s rozměry 44 m a  68 m a výškou hlavní lodě 25 m. Stávající nosná konstrukce je převážně z cihelného zdiva. Stávající stropní nosná konstrukce je složena ze svařovaných ocelových profilů. Strop je tvořen dřevěnými stropními trámy se záklopem a podbitím. V místě dojezdu výtahu je zvednuta stávající střecha. Nosné prvky zastřešení jsou dřevěné, nové opláštění je s vloženou tepelnou izolací z minerální vaty, vnější plášť je z měděné krytiny. Stávající teracové a vlysové podlahy v prostorách centrálního schodiště, v některých výstavních sálech a ve vstupním oktagonu byly repasovány. Část historických dveří byla demontována a opětovně osazena na novou pozici a to i včetně obložkových zárubní.

Typologický druh stavby:
Kategorie:
BIM: Ne
Autor: Hlaváček - architekti s.r.o.: Michal Hlaváček, Zdeněk Holek, Ditta Johanovská, Barbora Janíková, Barbora Ordáňová
Projektant: Hlaváček - architekti s.r.o.
Dodavatel: BAK stavební společnost, a.s.
Přihlašovatel: Hlaváček - architekti s.r.o.
Investor: Liberecký kraj
Plány:
Další soubory:
Články: