50. Rekonverze tubusu větrné elektrárny s transformovnou na rozhlednu s turistickým infocentrem, Nový Hrádek

Ceny:
Cena partnera Skupina ČEZ v soutěži Stavba roku 2021
Soutěže: Stavba roku 2021
Zkráceně: Rekonverze tubusu větrné elektrárny s transformovnou na rozhlednu s turistickým infocentrem, Nový Hrádek
Ulice: Vrch Šibeník
Město: Nový Hrádek
Kraj: Královéhradecký
Počet hlasů: 554

Popis objektu:

Rozhledna na Šibeníku je součástí turistické trasy česko-polské Hřebenovky. Financována byla převážně z evropských dotací nadnárodního sdružení obcí tohoto Euroregionu:

Spolupráce přesahující hranice napomáhá zmírňovat nevýhody, které s sebou hranice v území nesou. Překonává národní okrajové polohy pohraničních oblastí a zlepšuje životní podmínky obyvatelstva.

Neodzkoušený prototyp větrné farmy z roku 1995 nikdy nebyl spuštěn z hlukových důvodů. O zprovoznění ještě do roku 2013 usiloval ČEZ, kdy poslední z tubusů s transformovnou odkoupila obec s myšlenkou na rozhlednu.

Požadavek na minimální náklady v následné architektonické soutěži snad přispěl k vítězství návrhu založeného na maximálním využití již odvedené práce. Na snaze dokomponovat nefunkční torzo minimálními prostředky do jednoho celku s novým výrazem. Tento přístup prostupoval celým projektem od celku po detail, například použitím renovovaného mobiliáře ze 60. let.

Objem infocentra byl hmotově i provozně doplněn o nejnižší trakt do tvaru skalnatého výchozu. Spojovací lávka je zároveň výrazovým i provozním prvkem. Návštěvnická trasa vede přes infocentrum na galerii, kde je uvažováno výstavní využití, dále přes vyhlídkovou terasu a lávku na rozhlednu.

Rozhledna byla z kompozičních důvodů prodloužena o technický nástavec s předpokladem obvyklého telekomunikačního využití.

Původní tubus i transformovna zůstává v nové kůži stále čitelná. Vertikalita rozhledny má být ještě vyvážena horizontalitou nové aleje podél přístupové cesty.

Stavba je realizována částečně v ostrovním režimu, s vlastním zdrojem vody a likvidací odpadních vod čističkou a vsakem, vytápění je řešeno tepelným čerpadlem. Dále je udržitelnost spatřována v charakteru stavby - rekonverze.

Typologický druh stavby:
Kategorie:
BIM: Ne
Autor: Pavel Suchý
Projektant: ABM architekti s.r.o.; Projecticon s.r.o.
Dodavatel: Průmstav Náchod s.r.o.
Spoluautor: Pavel Ježek
Přihlašovatel: Městys Nový Hrádek
Investor: Městys Nový Hrádek
Plány:
Další soubory:
Články: