52. VD Boskovice, zvýšení bezpečnosti VD za povodní

Ceny:
Nominace na titul v soutěži Stavba roku 2021
Cena Českého svazu stavebních inženýrů v soutěži Stavba roku 2021
Soutěže: Stavba roku 2021
Zkráceně: VD Boskovice, zvýšení bezpečnosti VD za povodní
Ulice: Hrádkov 50
Město: Boskovice
Kraj: Jihomoravský
Počet hlasů: 252

Popis objektu:

Předmětem stavby byla opatření na vodním díle (VD) Boskovice, která zajistí bezpečné převedení transformované desetitisícileté povodně. Současně byly prováděny další související a vyvolané stavební činnosti a úpravy zajišťující bezpečný a spolehlivý provoz vodního díla v budoucím období.

Rekonstrukce objektů SO01 (koruna hráze), SO02 (bezpečnostní přeliv), SO03 (přemostění), SO04 (skluz) a SO07 (násyp hráze v levobřežním zavázání) byly navrženy dle požadavku na bezpečné převedení kontrolní povodňové vlny PV10 000 (transformované účinkem nádrže) přes hrázový profil VD Boskovice (cca 180 m3/s). Jelikož SO05 (vývar), SO06 (odpadní koryto) a SO08 (přemostění odpadního koryta) jsou oddáleny od samotné kamenité hráze, nehrozí při průchodu kontrolní povodňové vlny PV10 000 bezprostřední porušení tělesa hráze. Proto byl návrh SO05, SO06 a

SO08 proveden na návrhovou povodňovou vlnu PV1 000 (transformovanou účinkem nádrže).

Realizací navržených opatření došlo ke snížení rizika poruchy přehrady za povodní a

zvýšení bezpečnosti vodního díla tak, aby rizika z potenciální poruchy byla pro oblasti níže po toku byla dostatečně nízká a z hlediska současných standardů akceptovatelná.

Typologický druh stavby:
Kategorie:
BIM: Ne
Autor: Eva Doležalová, Jiří Švancara
Projektant: Aquatis, a.s.
Dodavatel: HOCHTIEF CZ a. s.
Přihlašovatel: HOCHTIEF CZ a. s.
Investor: Povodí Moravy, s.p.
Plány:
Další soubory:
Články: