Komunitní centrum Skála, Brno

Soutěže: Stavba roku 2021
Zkráceně: Komunitní centrum Skála, Brno
Ulice: Oblá 54a
Město: Brno - Nový Lískovec
Kraj: Jihomoravský

Popis objektu:

Stávající nevyužívaná výměníková stanice v brněnské čtvrti Nový Lískovec byla přeměněna na komunitní centrum. Původní stavba byla oplocená a okolní pozemek sloužil jako skládka stavební suti. Širší okolí objektu bylo v osmdesátých letech 20. století připraveno pro další výstavbu, ke které nedošlo. Od té doby se v něm přirozeným procesem vytvořilo zajímavé území přírodního charakteru s výskytem řady vzácných suchomilných rostlin, kterému se mezi místními říká Na skále. Přestavbou byl zachován půdorys ve tvaru L a využity nosné konstrukce původního objektu. Ke vstupu do objektu byl využit původní vjezd z ulice Petra Křivky a vytvořeno nádvoří, které se stalo nástupním prostorem do všech částí objektu. Nádvoří je členěno na dlážděnou plochu a dřevěnou terasu, která umožňuje bezbariérový vstup do hlavního podlaží a formou pobytových schodů překonává výškový rozdíl mezi 1.NP a 1.PP. V nádvoří byla umístěna žulová kašna, nalezená v suti u původního objektu. Ke stávající hmotě byla přidána prosklená střešní nástavba skleníku a provedena pobytová střecha, která bude z části sloužit jako komunitní zahrada. Nevyužité podzemí bylo prohloubeno na úroveň základové spáry a do vzniklého prostoru bylo vloženo podzemní podlaží.  V 1. NP se nachází velký sál, který je možné pomocí mobilních akustických stěn členit na prostory různých velikostí. Skládací hliníková fasáda umožňuje velkorysé propojení s venkovní terasou. 

V 1.NP je také bar s nezbytným zázemím, bezbariérové WC a menší sál, který je prosklenou jižní stěnou orientován k atraktivnímu výhledu do krajiny.  

V 1.PP se nachází zkušebna a provozní zázemí objektu (toalety, technická místnost, šatna). terasa s pobytovými schody může sloužit jako venkovní scéna. Šatna se sprchou a převlékací kabinou tvoří zázemí zkušebny i sálů v 1.NP. Dále jsou zde toalety mužů a žen, úklidová komora (pod schodištěm) a technická místnost. Z prostoru chodby a schodiště je přímý výstup na terén přes únikové dveře. 

Propojení s 1.PP a 2.NP je přes vnitřní schodiště a výtah. 

Klubovna se samostatným vstupem se nachází v krajním poli severního křídla. Vstup a zázemí klubovny jsou soustředěny k fasádě průjezdu.  

Střecha objektu je řešena jako extensivní vegetační a využita pro komunitní zahradu provozně propojenou se střešní nástavbou / komunitním skleníkem. Západní a východní fasáda bude ozeleněna popínavkami (opletka čínská) pro které byla zřízena podpůrná konstrukce z nerezových sítí. 

 

Typologický druh stavby:
Kategorie:
BIM: Ne
Autor: Petr Dobrovolný
Projektant: Ing. arch. Petr Dobrovolný
Dodavatel: STAVOPROJEKTA stavební firma, a.s
Spoluautor: Vojtěch Kolář, Petr Förchtgott
Přihlašovatel: Statutární město Brno, Městská část Brno-Nový Lískovec
Investor: Statutární město Brno, Městská část Brno-Nový Lískovec
Plány:
Další soubory:
Články: