Astrid Offices, Praha

Soutěže: Stavba roku 2021
Zkráceně: Astrid Offices, Praha
Ulice: Dělnická 1324/9
Město: Praha 7
Kraj: hl. m. Praha

Popis objektu:

Projekt Astrid Garden představuje propojení tradiční blokové zástavby a multifunkčního developmentu s obchodním parterem. Návrh je umístněn v poměrně rozsáhlém, původně industriálním městském bloku ležícím mezi ulicemi Argentinská, Osadní, Dělnická a U Průhonu.

Hlavní myšlenkou projektu je postavit víceúčelový komplex s průchozím zeleným prostorem v jeho středu. Umístěním rezidencí (II. etapa) na sever do ulice U Průhonu a po okraji území a situováním administrativní budovy (I. etapa) na jih do ulice Dělnická vzniká zelená oáza klidu uprostřed městského bloku. Výhodou tohoto řešení je kontrolovatelná kvalita výhledů do vnitrobloku pro všechny budoucí rezidenty a elegantní městská zahrada v centru komplexu, která poskytuje kompenzaci za nedostatek zelených ploch v této oblasti. Toto řešení umožní další přirozený vývoj území s návazností na sousední parcely bez toho, aby se negativně ovlivňovaly. Přeměnou z industriální čtvrti na rezidenční, s architektonickými prvky a řešeními odkazujícími se na industriální historii a tradici místa, se Astrid Garden stává impulsem pro další rozvoj této žádané městské čtvrti.

V první etapě se jedná se o návrh novostavby administrativní budovy „Astrid Offices“ umístěné do stávající zástavby v ulici Dělnická. Hmotové řešení budovy vychází z charakteru zástavby typického holešovického bloku. Kancelářská budova je tvořena dvěma mělkými objekty propojenými krčkem a zeleným atriem. Oba objekty mají ustoupená podlaží, objekt orientován do Dělnické ulice- jižní část budovy - má 5 nadzemních podlaží a objekt umístěný ve vnitrobloku - severní část budovy - je o 2 podlaží nižší, aby přirozeně navazoval na výšky rezidenční části a okolní zástavby.

V přízemí podél Dělnické ulice je celoprosklenná fasáda obchodních jednotek, recepce a vstupního lobby, v zadní části směrem do vnitrobloku jsou kanceláře.

Ve vyšších podlažích se nacházejí kancelářské jednotky rozdělené do dvou traktů spojených komunikačním jádrem, ve kterém jsou výtahy, schodiště a hygienické zázemí. Objekt má dvě podzemní podlaží s garážemi, sklady a technickým vybavením objektu. Střecha této částí je zakryta zeminou pro výsadbu zeleně.

Na střeše kancelářské budovy jsou umístěny části vzduchotechniky a dieselagregát. Technologie na střechách bude zakryta lehkou zástěnou z kovových lamel. Části střech jsou osazeny extenzivními rostlinami, jako jsou trvalky, skalničky a suché rostliny, které snesou extrémní podmínky střídaní tepla, sucha a mrazu a vyžadují minimální údržbu.

Fasády nadzemních pater obou částí budovy od 2NP jsou řešeny jako kombinace kontaktního zateplovacího systému a rastrové prosklené fasády, kterou doplňují hliníkové sloupky. Uliční fasáda je doplněná hliníkovými stínícími lamelami. Prosklenný obvodový plášť je navržen tak, aby minimalizoval tepelné zisky a ztráty v budově a aby zároveň minimalizoval průnik hluku jak z exteriéru do interiéru, tak v obrácenem směru. Pasivními stínícími prvky na jižní fasádě kancelářské budovy jsou vertikální slunolamy, které zároveň odrážejí hluk z dopravy zpět do ulice Dělnická. Současně budou eliminovat malou část tepelných zisků během kritické doby mezi 15. a 18. hodinou.

Na ustupujícím patře hlavní budovy, s vazbou na ulici, je cihlový obklad. Cihelný obklad je použitý také na fasádě směrem do vnitrobloku a v atriu. Zábradlí je skleněné.

Objekt má dvě podzemní podlaží s garážemi, sklady a technickým vybavením objektu. Parkovací kapacita objektu je 74 parkovacích míst.Oba suterény jsou konstrukčně řešené jako bílá vana, nadzemní část je řešena jako skeletový systém. Administratívní budova Astrid Centra aspiruje na ocenění LEED gold.

Typologický druh stavby:
Kategorie:
BIM: Ne
Autor: Bogle Architects - Ian Bogle, Viktorie Součková
Projektant: AED project, a.s.; PORTIVA Real Estate a.s.
Dodavatel: ALGON, a.s.
Přihlašovatel: UBM Development Czechia s.r.o.
Investor: UBM Development Czechia s.r.o.
Plány:
Další soubory:
Články: