Školní pavilon s jídelnou - Smečno

Soutěže: Stavba roku 2021
Zkráceně: Školní pavilon s jídelnou - Smečno
Ulice: Školská 284
Město: Smečno
Kraj: Středočeský

Popis objektu:

Objekt je navržen jako základní kompozice dvou horizontálních hmot položených na sobě s výraznými přesahy horního podlaží a s vertikální dominantou hlavního schodiště na jižní straně. Tyto hmoty jsou výrazně materiálově odlišeny, přízemí v tmavé barvě má potlačit dojem z hmoty objektu, horní hmota je obložena dřevem a tvoří dominantní prvek v celé kompozici. Horizontální dojem objektu podporují výrazná pásová prosklení v patře. Prosklené plochy jídelny v přízemí navržené na celou výšku podlaží ještě více odlehčují hmotu objektu.

V jídelně umístěné v přízemí objektu je počítáno s možností pořádání i jiných akcí (školní představení, schůzky občanů města apod.). V přímé návaznosti na vnitřní prostor jídelny je umístěna venkovní zcela krytá terasa pro možnost stravování i ve venkovním prostoru. Navíc je počítáno s tím, že jídelna nebude zavřena v odpoledních hodinách, ale bude zpřístupněna návštěvníkům užívajícím sportoviště pro základní občerstvení a také pro posezení. Multifunkční využití jídelny a vnitřního dvora se potvrdilo i po zhruba roce provozu, jídelnu využívají nejen občané Smečna, ale i školka a jiné subjekty. V odpoledních hodinách je vnitřní prostor se sportovištěm a odpočinkovou terasou přístupný veřejnosti a je hojně využíván pro sport a setkávání.

V prvním patře je v souvislosti s koncepcí navržena centrální pobytová hala kumulující několik funkcí. Nejen pohyb žáků, ale také relaxační funkci pro přestávky a prostor pro intenzivní samostatnou práci v průběhu vyučování pro žáky s poruchou soustředění. Tato chodba je navržena jako pobytová hala, s velkým pásovým oknem do dvora s možností rozdělení na menší části skleněnými zástěnami pro zajištění částečného soukromí. Lichoběžníkový tvar haly mění perspektivu prostoru, a to záměrně při příchodu zkracuje prostor přístupu do učeben, při pohledu ke vstupu pak prodlužuje místnost.

Typologický druh stavby:
Kategorie:
BIM: Ne
Autor: Lukáš Čihák
Projektant: LCArch s.r.o.
Dodavatel: METALL QUATRO spol. s r.o.
Přihlašovatel: LCArch s.r.o.
Investor: Město Smečno
Plány:
Další soubory:
Články: