Kongresové centrum GASK Kutná Hora

Soutěže: Stavba roku 2021
Zkráceně: Kongresové centrum GASK Kutná Hora
Ulice: OČM Kongresové centrum (GASK)
Město: Kutná Hora
Kraj: Středočeský

Popis objektu:

Změna existující stavby v užívání z hromadné garáže pro osobní automobily na kulturní a společenské účely pro potřeby Galerie Středočeského kraje.
Stavební úpravy spočívaly v interierové vestavbě dvou modulů utilitárních místností zázemí, bez zásahu do nosných konstrukcí haly, Tyto moduly obsahují zázemí pro návštěvníky, zázemí jeviště. Do budovy se zřídily nové vstupy, střecha a stěny se zateplily vnitřním zateplením. V rámci prací byla provedena statická opatření k zajištění stability krovu. Byla provedena hydroizolace proti zemní vlhkosti, objekt byl napojen na areálové rozvody TZB. Při západní štítové stěně byl zřízen anglický dvorek pro umístění tepelných čerpadel a výústek VZT.
V budově byly zřízeny vnitřní instalace pro splnění požárních, hygienických a uživatelských nároků.
V souvislosti s vybudováním vstupu od Kremnické a vybudováním parkovacích míst  byly provedeny úpravy zpevněných ploch.
Účel užívání: galerijní a výstavní provoz s pořádáním přednášek a konferencí, maximální počet uživatelů při uspořádání konferenčního sezení je 200 osob, provoz bez živé a reprodukované hudby s hlasovým projevem osob v sále a bez hlasového projevu fyzické osoby jako součást veřejné produkce hudby uvnitř objektu.

Typologický druh stavby: Stavby pro kulturu a osvětu (kina, divadla, knihovny, kongresová centra, muzea, koncertní sály, církevní stavby)
Kategorie: Rekonstrukce
BIM: Ne
Autor: Jakub Havlas, Jan Hájek, Pavel Joba
Projektant: Atelier M1 architekti s.r.o.
Dodavatel: POZIMOS a.s.
Spoluautor: Johana Netrvalová
Přihlašovatel: Galerie Středočeského kraje
Investor: Středočeský kraj
Plány:
Další soubory:
Články: