Konverze hotelu Vltavan v Sedlčanech

Soutěže: Stavba roku Středočeského kraje 2022
Zkráceně: Konverze hotelu Vltavan v Sedlčanech
Ulice: nám. T. G. Masaryka 28
Město: Sedlčany
Kraj: Středočeský

Popis objektu:

Objekt hotelu byl postaven na přelomu padesátých a šedesátých let minulého století v prostoru sedlčanského náměstí a tvořil z hlediska urbanistického i architektonického jeho kvalitní součást. Budova se svými dvorními křídly využívala poměrně intenzivně celý pozemek pro restauraci, společenský sál a hotelové pokoje, řadu let už ale nebyla v provozu a chátrala.

Nový majitel, který nás oslovil ke spolupráci, se rozhodl pro konverzi na víceúčelový městský dům obohacující společenský život Sedlčan a okolí, byl to vedle zřízení divadla ve vesnici Dražkov jeho druhý neziskový záměr. Stavební program zahrnoval dva víceúčelové propojitelné sály, fitness, wellness, lékařské ordinace, kavárnu, kanceláře a bytovou jednotku.

Adaptace na novou funkci nevyžadovala rozsáhlejší zásahy do nosných konstrukcí, jako dobře využitelné se ukázalo i základní schéma původní dispoziční struktury. Východní fasáda do náměstí byla s výjimkou jednoho proskleného vikýře ponechána v původní podobě, k západní dvorní fasádě byla doplněna lokální nástavba s dvoupodlažní bytovou jednotkou. Smyslem naší práce bylo využití prostých, neokázalých kvalit původní stavby včetně interiérů pro novou funkci a integrace původních řemeslných detailů, přestože se zde ani zdaleka nejedná o případ hodný památkové ochrany.

Součástí nové vstupní haly je zrestaurovaná inkrustace od Bohumíra Matala. V nové kavárně orientované do náměstí (s budoucím předpokladem úpravy části veřejného prostoru pro venkovní sezení) je nástěnná malba od Patrika Hábla.

Typologický druh stavby: Stavby pro dočasné a rekreační ubytování (hotely, ubytovny, koleje, penziony)
Kategorie: Rekonstrukce
BIM: Ne
Autor: Jan Aulík, Markéta Aulíková, David Zalabák / Aulík Fišer Architekti
Projektant: Aulík Fišer Architekti; Ateliér Poledne
Dodavatel: Gefira stavby s.r.o.
Spoluautor: Ondřej Černý, Kristýna Vitnovská
Přihlašovatel: Aulík Fišer Architekti
Investor: Vltava Invest a.s.
Plány:
Další soubory:
Články: