Rekonstrukce sportovního areálu v obci Radim - 1. etapa

Soutěže: Stavba roku Středočeského kraje 2022
Zkráceně: Rekonstrukce sportovního areálu v obci Radim - 1. etapa
Ulice: Radim 448
Město: Radim
Kraj: Středočeský

Popis objektu:

V rámci rekonstrukce sportovního areálu, který slouží fotbalovému oddílu TJ Viktoria Radim i veřejnosti, dochází k modernizaci všech původních sportovních ploch, doplnění nových a vybudování nového zázemí.

Původně se v areálu nacházely velké travnaté fotbalové hřiště, garáž, budova šaten, dětské hřiště, asfaltové kurty a koupaliště.

V 1. etapě byly zbourány staré šatny a potom byla postavena nová budova zázemí s tribunou, rekonstruováno velké travnaté fotbalové hřiště vč. instalace nového ohrazení, závlahy a provedení přilehlých chodníků a vybudován byl také systém odvodnění areálu.

V následujících etapách bude přemístěno dětské hřiště a doplněny budou víceúčelové hřiště s umělým povrchem a ohrazením, venkovní tělocvična, malé fotbalové hřiště s umělou trávou a ohrazením, tobogán a převlékací kabiny na koupališti. Na závěr bude vybudována nová asfaltová komunikace s přilehlými parkovacími místy z plastových zatravňovacích roštů.

Nová budova zázemí je umístěna v centru areálu tak, aby z ní bylo blízko na všechna sportoviště. Architektonická kompozice dvoupodlažní budovy reaguje na polohu fotbalových hřišť a příjezdové komunikace, které vymezují přibližně trojúhelníkovou plochu. Hlavní hmota objektu je tedy tvořena dvěma stejně dlouhými křídly, která jsou široce rozevřena, a jejich napojení je zaobleno. Kompozice je symetrická podle osy hlavního fotbalového hřiště. Směrem k hřišti křídla ohraničují zastřešený prostor tribuny. Podél celé jižní a jihozápadní fasády je umístěna souvislá řada sloupů na výšku celé budovy. Toto z části zaoblené sloupořadí dodává budově velké měřítko, které koresponduje s velkým měřítkem okolí (fotbalové hřiště, les, ...), a zároveň jí dodává charakteristický vzhled arény. Sloupy ponesou ochoz a balkóny ve 2np a stříšku, která zastíní okna a prosklení od jižního slunce. Nepravidelně rozmístěná okna mají většinou svislou proporci. Západní konec má ve 2np velké prosklení, které umožní výhled z klubovny na všechna hřiště.

Barevnost fasád i velké části vnitřních povrchů vychází z klubových barev (červená a černá) a barev znaku TJ Viktorie (červená, bílá, zelená).

Hlavní vstup z jihu a protilehlý východ na fotbalové hřiště jsou v ose budovy. Po venkovním schodišti lze také vystoupat na ochoz s výhledem na malé fotbalové hřiště a vstupem do klubovny.

V 1np se nachází šatny, sprchy, WC, sklady, sauna a posilovna. Ve 2np jsou situovány ubytovna, byt 2+kk, kancelář a klubovna se zázemím.

Typologický druh stavby: Stavby pro tělovýchovu a sport (tělocvičny, hřiště, stadiony, plavecké bazény)
Kategorie: Novostavba
BIM: Ne
Autor: Tomáš Adámek
Projektant: Architektonický atelier Tomáš Adámek
Dodavatel: PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM, a.s.
Přihlašovatel: Obec Radim
Investor: Obec Radim
Plány:
Další soubory:
Články: