Obnova poutního areálu ve Staré Boleslavi - kostel sv. Václava

Soutěže: Stavba roku Středočeského kraje 2022
Zkráceně: Obnova poutního areálu ve Staré Boleslavi - kostel sv. Václava
Ulice: M. Švabinského
Město: Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Kraj: Středočeský

Popis objektu:

Rehabilitace původně románské baziliky svatého Václava navázala na projekt obnovy Mariánského komplexu a stala se další etapou širšího konceptu, která si klade za cíl vyzdvižení Staré Boleslavi jako kolébky české státnosti a jedno z nejvýznamnějších poutních míst v Čechách. Hlavním cílem byla obnova a oživení kostela svatého Václava, včetně jeho mobiliáře a zdůraznění Staré Boleslavi jako místa, kde se rodila česká státnost a křesťanství, které po staletí ovlivňovalo české i moravské země.

Kostel sv. Václava s areálem se v době zahájení obnovy nacházel v neutěšeném stavu. Iniciátorem jeho dlouho připravované celkové obnovy, stejně jako tvůrcem koncepce, investorem a příjemcem dotace z IROP, byla kolegiátní kapitula sv. Kosmy a Damiána ve Staré Boleslavi.

Všechny vnější zásahy, tedy obnova omítaných fasád, oprava kamenných prvků a restaurování soch na věži a figurálních reliéfů na opěrácích, respektovaly poslední historickou úpravu. Ohradní zeď s restaurovanými renesančními portály se sochami sv. Václava, byla opravena a částečně přezděna. Zcela zásadní význam má však obnova interiéru kostela.

Podobu trojlodí a presbytáře s kaplemi sjednotila monochromní úprava povrchu, z něhož jemně vystupuje polychromie svorníků síťových renesančních kleneb bočních lodí. Tento zásah dobře souzní s bohatým, vesměs barokním mobiliářem, který byl v celém rozsahu oživen náročným restaurováním. Obnova dala vyniknout sochám českých patronů, stojícím na konzolách v hlavní lodi, hlavnímu oltáři, bočním oltářům, stallám, nebo zdobenému mřížovému zábradlí i varhanám se sochařskou výzdobou.

Typologický druh stavby:
Kategorie: Rekonstrukce
BIM: Ne
Projektant: Projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby spol. s r. o.
Dodavatel: KONSIT a.s.
Přihlašovatel: KONSIT a.s.
Investor: Kolegiátní kapitula sv. Kosmy a Damiána
Plány:
Další soubory:
Články: