Nová mateřská a základní škola v Letech

Soutěže: Stavba roku Středočeského kraje 2022
Zkráceně: Nová mateřská a základní škola v Letech
Ulice: Karlštejnská 571
Město: Lety
Kraj: Středočeský

Popis objektu:

 

Školní areál obce Lety je umístěn v samém centru zastavitelného území rychle rostoucí obce a brzy se tak stane její integrální součástí. Jednotlivé budovy byly od samého počátku navrhovány jako samostatné pavilony, pospojované přízemními krčky. Tak bylo umožněno hladší a postupné financování celého školního areálu. Obci zbývá dostavět tělocvičnu a budovu druhého stupně, aby se celý projekt uzavřel. Ze severní strany je areál napojen na komunikaci II/116. Kromě kapacitního parkování a K+R je umožněn také volný průjezd, aby se zbytečně netvořily ranní kolony u ZŠ.

Hlavním architektonickým principem návrhu je prostota a lapidárnost tvarového, materiálového i barevného řešení, bez zbytečných efektů. Vnější výraz celého souboru je solidní a pevný. Obě budovy jsou sjednocené čtvercovým půdorysem, přísným rastrem oken a jednotným stylem fasádního pláště.

Kromě materiálu zdiva má budova svou hlavní barvu (žlutou) a dvě barvy doplňkové (oranžová a zelená). Hlavní barva je použita na oknech, vstupních i vnitřních dveřích, obkladech a na interiérovém schodišti.

Jako konstrukční systém byly použity režné betonové sendvičové tvárnice s integrovanou tepelnou izolací – ty se pohledově uplatňují jak na fasádách, tak v interiéru. Stropy jsou vložkové s prefabrikovanými a ocelovými nosníky, střecha školy je dřevěná se sbíjenými vazníky, kde obec uplatnila vlastní dřevo z obecního lesa, aby se vykryla nepříznivá situace na stavebním trhu v době covidu.

Obě budovy jsou propojeny přízemním krčkem, který slouží i jako vstupní zádveří. Jde o nevytápěný prostor s fasádou ze skleněných profilů Profilit. Obdobně je řešeno i vstupní zádveří školy.

Ke dříve zkolaudované stavbě mateřské školy, která zahrnuje 3 oddělení s nezbytným zázemím, obec rozhodla o stavbě. základní školy. Nejprve pro menší děti prvního stupně se šesti shodnými čtvercovými učebnami s okny vždy po dvou stranách. V přízemí jsou umístěny šatny a také jídelna s kuchyní, která slouží jak pro základní, tak i pro mateřskou školu či cizí strávníky.

Interiérové řešení je navrženo především s ohledem na jeho malé uživatele. Hlavním hlediskem je vytvoření ideální pobytové pohody, třídy jsou zalité světlem. Stěžejní bylo použít kvalitní a odolné materiály, jako je lité terrazzo v zatěžovaných chodbách a PUR stěrky na podlahách, dřevěný nábytek a okna.

Typologický druh stavby: Stavby pro vzdělávání, vědu a výzkum (školy, laboratoře, školky)
Kategorie: Novostavba
BIM: Ne
Autor: Ondřej Tuček
Projektant: ARCHITEKT Ondřej Tuček s.r.o.
Dodavatel: KONSIT a.s.
Přihlašovatel: Obec Lety
Investor: Obec Lety
Plány:
Další soubory:
Články: