Doplnění lávky k mostu na železniční trati Lysá nad Labem - Čelákovice

Soutěže: Stavba roku Středočeského kraje 2022
Zkráceně: Doplnění lávky k mostu na železniční trati Lysá nad Labem - Čelákovice
Ulice: most přes Labe
Město: Čelákovice
Kraj: Středočeský

Popis objektu:

Z historického hlediska tato lávka zde chyběla už od výstavby 1. železničního mostu a most byl využíván veřejností jako lávka pro přechod Labe z Čelákovic na Grado, i přes riziko střetu s projíždějícím vlakem, čehož jsou důkazem pomníčky na obou březích Labe. Až osvícený starosta 21. století využil příležitosti při výstavbě nového mostu k prosazení nové lávky pro pěší zavěšenou na železničním mostu.

Ocelová konstrukce lávky je kotvena na předem připravené konzoly NK mostu a pomocí chemických kotev do ŽB opěry OP1 a OP2. Hlavní nosný prvek lávky je konzola tvaru svařovaného I profilu proměnného průřezu s největší výškou 600mm, nejmenší 150mm, délky 2,720m a 5,370m. Horní pasy jsou tvořeny plechem.

Typologický druh stavby: Stavby pro dopravu (silnice, komunikace, tunely, mosty, železnice, propusti, parkoviště, garáže, servisy, depa, nádraží, letiště, čekárny, čerpací stanice)
Kategorie: Novostavba
BIM: Ne
Projektant: ETROPROJEKT Praha, a.s.
Dodavatel: Eurovia CS a.s.
Přihlašovatel: Eurovia CS a.s.
Investor: Město Čelákovice
Plány:
Další soubory:
Články: