Úprava ohlaví Plavební komora Hořín

Soutěže: Stavba roku Středočeského kraje 2022
Zkráceně: Úprava ohlaví Plavební komora Hořín
Ulice: 50.3409356N, 14.4686011E
Město: Hořín
Kraj: Středočeský

Popis objektu:

Zdymadlo se nachází u obce Hořín, navazuje na plavební kanál Vraňany – Mělník a sestává ze dvou plavebních komor umístěných vedle sebe. Úprava zasahovala i do navazujících částí laterálního plavebního kanálu. Rozměry komor činí 137 × 20 m a 73 × 11 m. Překonávaný spád je 8,5 m, zdymadlo tak tvoří nejvyšší plavební stupeň v úseku Praha – Mělník. Společnost AQUATIS a.s. se na stavbě spolupodílela od projektu k územnímu řízení až po realizační dokumentaci pro firmu METROSTAV a.s.

Dílo projektoval František Sander, s kterým je spojováno např.: zdymadlo Smíchov, zdymadlo Miřejovice.  Vodní dílo bylo vč. laterálního plavebního kanálu budováno v letech 1902 – 1905 a je zapsáno od roku 1958 jako nemovitá kulturní památka. Přes dolní ohlaví obou plavebních komor je veden most s místní obslužnou komunikací. Stavba zdymadla je vyzděna z kamenných kvádrů.

Účelem řešené úpravy bylo umožnit proplavení sestavy o rozměrech 137 x 11,4 m s plavební výškou do 7,0 m. Řešení spočívalo v přestavbě jednoho mostního pole a obou ohlaví velké plavební komory.

Zvýšení podjezdné výšky mostu a rozšíření mostního pole před vraty komory bylo provedeno výstavbou zdvižného mostu. Původní kamenná konstrukce byla nahrazena ocelovou příhradovou konstrukcí (75 t), na kterou byly upevněny původní kamenné prvky (335 t). Zdvih mostního pole je zajištěn hydraulickými válci v podpěrách mostu. Ve spuštěném stavbu je veškerá technologie skryta uvnitř. Projekt zdvižného mostu zpracovávala spol. Valbek, s r.o.

Rozšíření průjezdného profilu do VPK bylo provedeno posunutím západní stěny a rozšířením mostního oblouku o 1,0 m. Osa průjezdu byla natočena o 2° oproti původnímu stavu, kvůli omezení zásahu do původní stavby. Původně byla dolní vrata desková a svým horním okrajem se opírala o pole mostu. Nově byla navržena vrata vzpěrná o výšce 12 m.

Úprava dolní rejdy u levého břehu dolního plavebního kanálu spočívala ve zřízení svislé nábřežní stěny délky 175 m z převrtávaných pilot, s železobetonovou korunou, obloženou kamenem. Úprava horní rejdy u levého břehu zahrnovala demolici a opětovnou výstavbu svodidla v odsunuté poloze.

Typologický druh stavby: Stavby pro dopravu (silnice, komunikace, tunely, mosty, železnice, propusti, parkoviště, garáže, servisy, depa, nádraží, letiště, čekárny, čerpací stanice)
Kategorie: Rekonstrukce
BIM: Ne
Projektant: Valbek, spol. s r.o.
Dodavatel: Metrostav a.s.
AQUATIS a.s.
Přihlašovatel: Metrostav a.s.
Investor: Ředitelství vodních cest ČR
Plány:
Další soubory:
Články: