II/115 Řevnice - Vižina, rekonstrukce, 1. etapa

Soutěže: Stavba roku Středočeského kraje 2022
Zkráceně: II/115 Řevnice - Vižina, rekonstrukce, 1. etapa
Ulice:
Město: Vižina
Kraj: Středočeský

Popis objektu:

Stavba řešila rekonstrukci silnice II/115 v zájmovém úseku ve stávajícím šířkovém (cca 6,0 m) a výškovém uspořádání. ZÚ je v km 2,150 (provozní staničení 17,390), KÚ v km 13,541 (místo rozhraní vizuální spáry napojovaných asf. krytů přejezd/vozovka před železniční tratí Všeradice – Hostomice pod Brdy, provozní staničení 28,781). Součástí stavby bylo doplnění záchytného systému v okolí propustků a pročištění stávajících příkopů.

Typologický druh stavby: Stavby pro dopravu (silnice, komunikace, tunely, mosty, železnice, propusti, parkoviště, garáže, servisy, depa, nádraží, letiště, čekárny, čerpací stanice)
Kategorie: Rekonstrukce
BIM: Ne
Dodavatel: STRABAG a.s.
Přihlašovatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.
Investor: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.
Plány:
Další soubory:
Články: