II/101 Kralupy nad Vltavou, most ev.č. 101-054

Soutěže: Stavba roku Středočeského kraje 2022
Zkráceně: II/101 Kralupy nad Vltavou, most ev.č. 101-054
Ulice: most
Město: Kralupy nad Vltavou
Kraj: Středočeský

Popis objektu:

Záměrem tohoto projektu byla rekonstrukce stávajícího mostního objektu na silnici II/101 v obci Kralupy nad Vltavou, okres Mělník. Stávající mostní objekt byl vyměněn za nový rámový most z monolitického železobetonu. Součástí rekonstrukce mostu je úprava přilehlých svahů a dna koryta Zákolanského potoka a dále rekonstrukce krytu vozovky na mostě a jeho blízkém okolí. Mostní objekt slouží pro převedeni komunikace II/101 přes Zákolanský potok.

Typologický druh stavby: Stavby pro dopravu (silnice, komunikace, tunely, mosty, železnice, propusti, parkoviště, garáže, servisy, depa, nádraží, letiště, čekárny, čerpací stanice)
Kategorie: Rekonstrukce
BIM: Ne
Projektant: AFRY CZ s.r.o.
Dodavatel: Stavební firma HOBST a.s.
Přihlašovatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.
Investor: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.
Plány:
Další soubory:
Články: