Vodní dílo Hubálov, obnova jezu

Soutěže: Stavba roku Středočeského kraje 2022
Zkráceně: Vodní dílo Hubálov, obnova jezu
Ulice:
Město: Hubálov
Kraj: Středočeský

Popis objektu:

Oprava části pevného jezu včetně štěrkové propusti a vtokového objektu do příjezové MVE v původním uspořádání, která havarovala dne 11.6.2018. Stavba byla realizována ve 2 etapách. pro založení objektů byly využity železobetonové vrtané piloty a stěny z ocelových beraněných štětovnic. Veškerékonstrukce jsou provedeny z monolitického železobetonu. Součástí je i dvojité stavidlo štěrkové propusti s elektrickým ovládáním.

Jedná se o historický srubokamenný pevný jez z roku 1877, který byl po dobu své existence několikrát rekonstruován.

Jez je situovaný v zajímavé lokaci pod levobřežní prakticky svislou pískovcovou stěnou výšky cca 20 m.

Typologický druh stavby: Technická infrastruktura (kolektory, čističky, výměníkové stanice, elektrárny, likvidace odpadů)
Kategorie: Rekonstrukce
BIM: Ne
Projektant: AQUATIS a.s.
Dodavatel: Metrostav a.s.
Přihlašovatel: Metrostav a.s.
Investor: Povodí Labe, státní podnik
Plány:
Další soubory:
Články: