1. Poutní areál, muzeum a galerie severního Plzeňska, Mariánská Týnice – dostavba východního ambitu

Soutěže: Stavba roku 2022
Zkráceně: Poutní areál, muzeum a galerie severního Plzeňska, Mariánská Týnice – dostavba východního ambitu
Ulice: Mariánský Týnec 1
Město: Kralovice
Kraj: Plzeňský
Počet hlasů: 92

Popis objektu:

Dostavba východního ambitu poutního areálu podle koncepce stavitele Jana Blažeje Santiniho Aichla z počátku 18. století. Během 19. a začátku 20. století byl zcela devastován, stal se zříceninou. Náprava nastala koncem 20. století a vyvrcholila obnovou kopule v roce 2000.

Záměr dostavby ambitu vyšel z potřeby uzavřít muzejní areál a skutečnosti, že Santini vždy vycházel z geometrického konceptu, jehož nedokončení poškodilo obraz stavby. Dostavba dala vyniknout geniálnímu konceptu. 

Návrh byl komponován na podkladě úvah založených na posvátné geometrii, kdy každá část stavby má své nezaměnitelné místo. Ambit byl navržen dle principů barokní doby. Pilíře a obvodové zdivo je vyzděno z plných pálených cihel zaklenutých cihelnou klenbou. Kaple jsou zastřešeny mansardovou a ambity sedlovou střechou.

Typologický druh stavby:
Kategorie: Rekonstrukce a dostavba
BIM: Ne
Autor: Jan Soukup, Karolína Halusková
Projektant: ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s. r. o.
Dodavatel: Kypta-Stavoservis s. r. o.
Přihlašovatel: ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s. r. o.
Investor: Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici, p. o.
Plány:
Další soubory:
Články: