Obnova Trafostanice Vyškov

Soutěže: Stavba roku 2022
Zkráceně: Obnova Trafostanice Vyškov
Ulice: Dědice 777
Město: Vyškov
Kraj: Jihomoravský

Popis objektu:

Na kopci zvaný Kozí Horka nad Vyškovem stála po dlouhé roky nevyužívaná trafostanice. Vystavěna byla v období druhé světové války Wehrmachtem. Ozbrojené síly Velkoněmecké říše převzaly rozsáhlý vojenský areál a hned od roku 1939 pokračovaly v jeho rozšiřování. Vojenská trafostanice patřila mezi první inovace. Vliv tehdejší říšské architektury je patrný z formátu plných cihel nosného zdiva. Při rekonstrukci byly rovněž nalezeny keramické obklady s říšskými orlicemi.

Utilitární stavba byla součástí elektrické sítě a transformátory měnily napětí pro několika tisícovou posádku až do konce 20. století. Infrastruktura se potom začala rozvíjet jiným směrem a armáda se nepotřebného objektu zbavila.

Objekt dominuje křižovatce mezi městem a kasárnami. Původní trafostanice měla dvě podlaží s těžkým železobetonovým stropem.

Nové využití domu pro kanceláře a malý byt vyžaduje jinou světlou výšku než velké transformátory. Vybourání původního stropu a vložení dvou nových ocelových umožnilo prostor rozčlenit na tři podlaží. Všechny otvory ve fasádách však zůstaly zachovány, stejně tak technický výraz budovy. Nová okna jsou umístěna tak, aby si stavba ponechala svůj ráz i měřítko. Při pohledu zvenku tak není patrné členění na tři podlaží. Obvodové zdivo je tepelně izolováno a znovu obloženo cihelnými pásky podle původního vzhledu.

Celkový objem stavby byl zachován a doplněn vstupní terasou a balkonem. Černou barvou jsou odlišeny všechny nové konstrukce v domě.

Před domem je nově vydlážděno parkoviště. Okolní neprostupné křoviny nahradila prozatím volná travnatá plocha. Postupně by měla zahrada znovu kontrolovaně zarůst a trafostanice by se tak vrátila zpátky do své původní polohy – sama stárnoucí v zeleni u křižovatky a shlížející dolů na pole, lesy i město.

Typologický druh stavby: Administrativní budovy (kanceláře, banky, úřady)
Kategorie: Rekonstrukce
BIM: Ne
Autor: LAPLAN s.r.o.
Projektant: LAPLAN s.r.o.
Dodavatel: LAPLAN s.r.o.
Investor: Bc. Ilona Dvořáčková
LAPLAN s.r.o.
Plány:
Další soubory:
Články: