Bečov nad Teplou - rekonstrukce Pluhovských domů

Soutěže: Stavba roku 2022
Zkráceně: Bečov nad Teplou - rekonstrukce Pluhovských domů
Ulice: nám. 5. května 13
Město: Bečov nad Teplou
Kraj: Karlovarský

Popis objektu:

Areál státního hradu a zámku Bečov, ve správě Národního památkového ústavu, je souborem několika historických budov v nedaleké blízkosti Karlových Varů. Může se pyšnit téměř všemi slohy od pozdně středověkého hradu, přes klasicistní stavební úpravy, až po barokní zámek. Jeho historie sahá do roku 1349. V posledních letech dochází k jeho postupné obnově a přizpůsobování novým edukačním programům, které zajímavými metodami přibližují historii celého areálu.

V 16. století přestal hrad Bečov postačovat nárokům renesance, a proto byl v jeho areálu vystavěn Pluhovský palác se svými třemi domy. Z původních prostor se dochovalo pouze klenuté přízemí a v patře zajímavé místnosti někdejšího archivu s vestavěnými dřevěnými skříněmi. Renesanční reprezentativní a obytný Pluhovský palác, později klasicistně upravený, zachovává ve zdi nad zámeckými zahradami hmotu gotické hradby.

Objekt nebyl od osmdesátých let 20. století využíván. Stavebními úpravami vzniklo nové pokladní centrum, kavárna, veškeré hygienické zázemí pro návštěvníky a zaměstnance, víceúčelový sál, výtvarné dílny, kanceláře, dále prostory pro umístění relikviáře sv. Maura a dalších přidružených expozic. V podkroví se nachází technické zázemí (strojovna VZT, ÚT atd.).

V rámci rekonstrukce byla provedena oprava spárováním pláště věže, kdy se odstranila degradovaná a nesoudržná cementová výplň spár. Vyčištění spáry bylo provedeno do hloubky cca 20–40 mm a vyplněno o novou maltu s hydraulickou přísadou. Dále byla instalována nová kamenná dlažba z nepravidelných kamenných placáků místního původu. Součástí rekonstrukce také byla stavba vlajkového stožáru.

Obnova hradního nádvoří spočívala v doplnění vnějších rozvodů (voda, kanalizace, požární voda, elektro silnoproud a slaboproud, provozní osvětlení), odvodnění nádvoří a provedení kamenné dlažby. Dále v řešení vnějšího mobiliáře, a to napojení západních dešťových svodů na dešťovou kanalizaci a úprava odlehčovací větve kanalizaci u Úřednického domu.

Zajímavým momentem bylo umístění moderních technologií do podkroví Pluhovských domů, zachování původních výplní i historických omítek a postupů.

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o historickou památku, která vyžaduje použití tradičních technologií, bylo rozhodnuto o použití finální povrchové úpravy fasády na bázi vápna. 

Fasáda je tvořena vápennou i cementovou omítkou.

V průběhu realizace se musela stavba vypořádat nejen s následky uplatňovaných protiepidemických opatření, ale v zimních měsících i se sněhem a v jeden okamžik i s ledem, který na strmé příjezdové cestě znemožňoval dopravu materiálu pro stavební úpravy. Žádná zásobovací technika se na nádvoří Pluhovských domů nedostala, a tak došlo i na využití pásového minidumperu. Jednalo se sice o řešení, které bylo krátkodobě dražší, výhodou však bylo, že se stavební práce nezastavily.

Typologický druh stavby: Stavby pro kulturu a osvětu (kina, divadla, knihovny, kongresová centra, muzea, koncertní sály, církevní stavby)
Kategorie: Rekonstrukce
BIM: Ne
Autor: Tomáš Šantavý, Svatoslav Hladník; Jiří Javůrek - interiér
Projektant: Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby spol. s r.o.
Dodavatel: Metrostav a.s.
Investor: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, správa SHZ Bečov UPS v Praze
Plány:
Další soubory:
Články: